NYHET21 maj 2024

Unik kultur skapar landets bästa företagsklimat

Trots att de nyligen bytt både kommundirektör och näringslivsansvarig fortsätter Vårgårda få högst betyg av företagen på sitt företagsklimat. En kultur där hela samhället hjälps åt beskrivs som nyckeln. ”Det finns potential för väldigt många att växa”, säger Ann-Charlotte Lilja, ny kommundirektör sedan augusti. 

Vårgårdas näringslivsansvarig Linn Marinder (till vänster och kommundirektören Ann-Charlotte Lilja (till höger).Foto: Privat

Resultatet av årets undersökning Lokalt Företagsklimat visar på en svag förbättring när landets företagare får bedöma kommunernas arbete. Det sammanfattande omdömet landar 2024 på ett snitt på 3,47 på en sexgradig skala, en höjning med 0,01 från 2023, vilket innebär det bästa resultatet sedan mätningen startade 2001.

Vårgårda får för sjätte året i rad det högsta sammanfattande omdömet av samtliga kommuner med ett snittbetyg på 4,82. De är dock tätt följda av Timrå, som med sina 4,78 hade slagit Vårgårdas resultat 2023.

Av 15 enkätfrågor får Vårgårda det högsta betyget av alla Sveriges 290 kommuner i 6 av 15 kategorier. Det som sticker ut är att de vinner vad gäller kommunpolitikernas attityder, kommunens service, allmänhetens attityder samt företagens egna engagemang för företagsklimatet. Resultaten pekar alltså på ett helt samhälle som samspelar för att underlätta för kommunens företagare.

Kanske är det därför som Vårgårda fortsätter att överträffa sig själva, trots att de i närtid bytt både näringslivsansvarig och kommundirektör.

– Det är en kultur som genomsyrar hela Vårgårda, inte bara kommunens personal. Vi har en politik som prioriterar de här frågorna oavsett vem som vinner ett val, och ett näringsliv som tar ansvar och vill hitta vägar tillsammans med oss, säger Linn Marinder, som blev näringslivsansvarig i Vårgårda i oktober 2022.

– Det är laget som gör det, det är inte en eller två personer det hänger på, utan det är en kultur som är stark över tid. Vi måste fortsätta att vara stolta över det, säger Ann-Charlotte Lilja.

Linn Marinders tre tips för att förbättra företagsklimatet:

1. En enig och stabil politik. Politikerna behöver prioritera ett gott företagsklimat och stå fast vid det oavsett vem som vinner valet för att skapa långsiktiga förutsättningar. 

2. Lösningsorienterade tjänstepersoner. Kommunen behöver hitta lösningsorienterade tjänstepersoner som verkligen vill göra skillnad och hitta vägar för att det ska gå så lätt och smidigt som möjligt att driva företag.

3. Ett aktivt och engagerat näringsliv. Kommunen måste våga ställa krav på företagen att vara med och driva det här arbetet. Det är inte alltid så lätt för kommunen att hitta en bra lösning på ett problem, då måste kommunen och näringslivet tillsammans ha en dialog för att kunna hjälpas åt.

”Samlat på ett unikt sätt”

För att just skapa samspelet mellan kommunen och näringslivet lyfts kommunens näringslivshubb Center of Innovation, COI, upp som en avgörande faktor. Där har frågor som rör näringslivet stötts och blötts i 30 år sedan den startade 1994.

– Det är fantastiskt att näringslivet tog på sig ledartröjan redan 1994 och haft kvar den sedan dess. Näringslivet är samlat på ett unikt sätt i COI, med ambitionen att jobba för hela Vårgårdas bästa, säger Ann-Charlotte Lilja.

– Företagen måste själva vara med och ta ansvar, och kommunen måste våga ställa krav på företagen. Det här arbetet gör vi ju inte för att prestera bra i rankingen, utan för att det ska vara lätt att driva företag i Vårgårda. Sen blir topplaceringen i Lokalt Företagsklimat en effekt av det, säger Linn Marinder.

Jens Hedström är chef för Region och Marknad på Svenskt Näringsliv som genomför undersökningen Lokalt Företagsklimat. Han lyfter fram just vikten av dialog mellan näringslivet och kommunen.  

– Den viktigaste åtgärden för att förbättra det lokala företagsklimatet enligt företagen är att prioritera en bättre dialog. Det är en förutsättning för konkreta och träffsäkra åtgärder, säger han.

Så ska de fortsätta utveckla kulturen

Vårgårda har som sagt haft det bästa sammanfattande omdömet från företagen sex år i rad, och har dessutom vunnit den totala rankingen, som släpps varje höst, tre år i rad. Så hur ska de göra för att fortsätta värna den kultur som byggts upp i 30 år?

– Vi måste stanna upp ibland och reflektera tillsammans med företagen vad det är som definierar den här kulturen, och fortsätta bygga vidare på det som fungerat över tid, säger Linn Marinder.

– Det är inte så att man lyssnar på företagen bara för att man måste. Utan vi använder genuint den input som vi får från företagare för att förbättra verkligheten, säger Ann-Charlotte Lilja.

Varför är det här arbetet med företagsklimatet så viktigt för er?

– Har vi ett levande näringsliv så kommer folk vilja flytta till Vårgårda, men det händer mycket mer än så. Det händer något med föreningslivet också, och hela samhället blomstrar, säger Linn Marinder.

– Att skapa arbetstillfällen är såklart en viktig faktor, men det finns så många fler fördelar. Hela samhället gynnas av det här, och det finns potential för väldigt många att växa. Det skapar en stor stolthet över Vårgårda som plats och samhälle, avslutar Ann-Charlotte Lilja.

Undersökningen Lokalt företagsklimat
Skriven avErik Ekerlid
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist