NYHET1 december 2021

Äldre allt hetare på arbetsmarknaden: ”All arbetskraft behövs”

När regeringen vill göra det lättare för personer över 60 att lämna arbetsmarknaden i förtid går det på tvärs mot den skriande kompetensbristen. Det vore förödande, enligt Erica Sundberg på TRR. ”All arbetskraft behövs”.

”Från arbetsgivarna får vi ofta höra att seniora personer som de har anställt är lojala, att de snabbt kommer in i jobbet och att de stannar längre än den som är mitt i yrkeslivet”, säger Erica Sundberg, operativ chef på TRR.Foto: Janerik Henriksson/TT

Bilden av att seniora personer generellt har svårt att lära nytt, anpassa sig och ta till sig ny teknik stämmer inte, enligt Erica Sundberg, operativ chef på TRR som hjälper uppsagda privattjänstemän att ställa om till en ny sysselsättning

– Det håller jag inte med om alls och där talar vår statistik sitt tydliga språk. Det går bra för den här åldersgruppen. För den som vill går det att hitta ett jobb även om det kan ta lite längre tid jämfört med andra åldersgrupper.

Många arbetsgivare är positiva till att anställa seniora medarbetare. De uppskattar att rekrytera personer som har mycket erfarenhet med sig av olika slag, poängterar hon.

– Från arbetsgivarna får vi ofta höra att seniora personer som de har anställt är lojala, att de snabbt kommer in i jobbet och att de stannar längre än den som är mitt i yrkeslivet.

84 procent av de seniora över 55 år som söker stöd hos TRR går vidare till en ny lösning av något slag – till anställning, utbildning eller till att starta företag. För totalen är siffran 95 procent men att den inte är högre för de äldre behöver inte betyda att de inte lyckats, förklarar Erica Sundberg.

– Det kan finnas flera skäl till att de inte går i mål hos oss. Vissa väljer till exempel att gå i pension eller att helt enkelt sluta att ta emot vårt stöd.

När det gäller intresset för att ta till sig ny teknik så hänger det sällan på åldern, det handlar mer om personlighet, konstaterar hon. Det är lika illa om någon i 30-årsåldern inte har intresse för ny teknik.

– Är man nyfiken och intresserad av att lära sig nya saker spelar ålder ingen roll. Det är viktigt att inte göra en för stor grej av åldersfrågan, varken som arbetstagare eller arbetsgivare. Nu har vi dessutom levt i en digital värld ganska länge.

För den som söker jobb handlar det mycket om att paketera kompetens, förmågor och egenskaper på ett tydligt sätt. TRR ger stöd och råd kring vad den som söker jobb ska tänka på, till exempel hur man bör skriva sitt cv.

– Vad är det mest relevanta som bör lyftas fram? Var känner man den starkaste motivationen? Vad vill man? Många i arbetslivet har drömmar om att göra något annat och när de hamnar mellan jobb blir det ett ypperligt tillfälle att ta tag i det.

Regeringen har senare tid lagt fram flera förslag som ska göra det lättare för äldre att lämna arbetsmarknaden i förtid. Bland annat föreslås att det ska bli lättare att förtidspensioneras efter 60 års ålder och enligt förslag i budgetpropositionen ska det bli lättare att vara fortsatt sjukskriven med sjukpenning efter 62 år.

Erica Sundberg ser det som ett sätt att möta de som inte har förutsättningar att arbeta vidare på grund av hälsoskäl till exempel, men konstaterar samtidigt att det också talas om att höja pensionsåldern och om att fler behöver arbeta längre.

– Arbetsmarknaden är het idag – företagen vittnar om att det är svårt att få tag på kompetens. All arbetskraft behövs. Det vore förödande för arbetsmarknaden om allt fler seniora med hög kompetens, som både kan och vill jobba, skulle lämna arbetslivet i förtid.

Där vill TRR uppmuntra lärande och ständig kompetensutveckling för att möt nya kompetensbehov, påpekar hon.

– För de som är nyfikna och vill lära om och lära nytt är åldern bara en siffra.

Seniora medarbetare har ofta med sig kompetenser som kan användas över flera branscher, poängterar Erica Sundberg. Många tycker att det är stimulerande att kunna ställa om och få användning av det som de har med sig i bagaget i ett nytt sammanhang.

– Äldre som kan arbeta bör ha samma förutsättningar som alla andra att fortsätta att arbeta om de vill. Det finns ingen anledning till att inte försöka få en person som är över 60 år att komma ut på arbetsmarknaden. De behövs i arbetslivet precis som det behövs fler ungdomar och personer med utländsk bakgrund.

”Nu finns möjligheter på ett helt annat sätt än tidigare att utveckla sin kompetens för att ta nya steg i yrkeslivet i stället för att sluta jobba”, säger Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad.

Kompetensbristen som funnits ute på arbetsplatserna en längre tid är nu akut, både i privat och offentlig sektor. Det säger Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv.

– Det innebär att all kompetens där ute behövs och då är personer med ett långt yrkesliv bakom sig oerhört efterfrågade. Att TRR lyckas hitta ny sysselsättning för så många i den här gruppen bekräftar det.

När företagen inte hittar tillräckligt med kompetens måste de tacka nej till uppdrag, vilket inte bara är negativt för företaget utan också för orten där de verkar och samhället i stort.

– På så sätt blir kompetensbristen ett problem för oss alla. Och då är det extra bekymmersamt att regeringen föreslår nya regler som signalerar att vissa grupper ska glömmas bort – att äldre personer egentligen inte behövs och att det inte finns någon annan väg för dem än att stiga av yrkeslivet.

Carina Lindfelt ser positivt på den nya LAS-reformen som nu ger möjligheter till omställnings- och studiestöd för att fler ska kunna göra olika saker under yrkeslivet.

– Den utbildning man fick en gång i tiden kanske inte räcker hela livet om förutsättningarna förändras. Nu finns möjligheter på ett helt annat sätt än tidigare att utveckla sin kompetens för att ta nya steg i yrkeslivet i stället för att sluta jobba.

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringPensionArbetsmarknadKompetensbrist
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist