Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET30 juni 2020

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.

Catharina Bäck
Foto: Ernst Henry Photography AB

Regeringen tillsätter på nytt en utredning som ska göra trygghetssystemen för företagare tydligare, enklare och mer förutsägbara. Utredningen ska bland annat lämna förslag på ökad förutsägbarhet vid fastställande av den sjukpenninggrundande inkomsten, som ligger till grund för exempelvis sjukpenning och föräldrapenning. Även reglerna för karens och sjuklön ska ses över, samtidigt som utredningen ska analysera hur regelverket avseende deltidssjukskrivning och rehabilitering fungerar för företagare.

Svenskt Näringsliv har under lång tid uppmanat regeringen att förbättra försäkringsskyddet för företagare och välkomnar regeringens beslut att tillsätta en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart.

För knappt ett år sedan lämnade utredningen ”Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation” sitt betänkande till regeringen. Utredningen konstaterade att företagare nyttjar trygghetssystemet i lägre utsträckning än anställda. Utredningen gjorde kartläggningar, analyser och identifierade behov av regeländringar, men lämnade inte några skarpa förslag.

Svenskt Näringsliv ser därför fram emot att den nu tillsatta utredningen tar vid och lämnar konkreta förslag som förbättrar tryggheten för företagare. Det är hög tid att socialförsäkringssystemet bättre anpassas till företagares villkor och behov. Ett enklare och mer förutsebart trygghetssystem som tar hänsyn till företagarens förutsättningar och arbetsmarknadens funktionssätt är välkommet och sedan länge efterfrågat.

Socialförsäkringarna är utformade efter anställdas förhållanden och inte anpassade efter företagares förutsättningar med ojämna inkomster och små möjligheter att vara frånvarande från verksamheten.

Företagare, blivande företagare och de som kombinerar anställning med företagande upplever stor osäkerhet om och vilken ersättning de kan räkna med vid sjukdom och föräldraledighet. Studier har visat att ett krångligt och osäkert regelverk gör att företagare använder exempelvis föräldraförsäkringen i betydligt lägre utsträckning än anställda. Om ersättningen inom föräldraförsäkringen upplevs som osäker, kan det bidra till att kvinnor väljer bort företagande när de planerar att få barn.

Sverige behöver fler och växande företag, det är i de små och medelstora företagen många av de nya jobben växer fram. När arbetsmarknaden förändras och allt fler individer växlar mellan anställning och företagande eller kombinerar dessa, måste tryggheten och förutsebarheten i socialförsäkringarna också förbättras.

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringSocialförsäkringsfrågor
Skriven avCatharina Bäck
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist