NYHET15 december 2021

Efterlängtade förslag för egenföretagare 

Utredningen ”Ett förbättrat trygghetssystem för företagare” har kommit med sitt slutbetänkande. ”Efterlängtade förslag. Det är hög tid att socialförsäkringssystemet bättre anpassas till företagares villkor och behov”, skriver Catharina Bäck, försäkringsexpert.

Företagare, blivande företagare och de som kombinerar anställning med företagande upplever stor osäkerhet om och vilken ersättning de kan räkna med vid sjukdom. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Utredningen ”Ett förbättrat trygghetssystem för företagare” har överlämnat sitt slutbetänkande till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Utredningen lämnar efterlängtade förslag på hur företagares trygghetssystem kan bli tydligare, enklare och mer förutsägbart. Utredningen har haft i uppgift att föreslå just det, så att företagare bättre kan förutse exempelvis sjukpenning och föräldrapenning. Utredningen har också kartlagt och analyserat skillnader mellan företagsformer när det gäller karensregler och sjuklöneansvar.

Den särskilda utredaren Mathias Tegnér föreslår att fastställande av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för egenföretagare som huvudregel ska utgå från historiska inkomstuppgifter och ge goda möjligheter till automatiserad handläggning som inte kräver tidsödande administration. Eftersom egenföretagare ofta har varierande inkomst i näringsverksamheten föreslår utredaren även en säkerhetsventil i form av en alternativregel som företagaren kan begära att Försäkringskassan tillämpar. Med sådan alternativ SGI-beräkning ges möjligheter att exempelvis beakta uppskattade framtida inkomster i näringsverksamheten. Utredaren föreslår också att grundkarensen för företagare blir en dag istället för dagens gällande sju dagar, men med möjlighet för egenföretagaren att välja längre karens i utbyte mot lägre egenavgift.

Det är angeläget att egenföretagare får bättre möjligheter att använda försäkringarna som de är med och finansierar. 
Catharina Bäck, försäkringsexpert

Trygghetssystemet för egenföretagare kan med utredningens förslag bli starkare, enklare och mer förutsägbart. Det är välkomna, konkreta och efterlängtade reformer för den enskilde företagaren. Svenskt Näringsliv har under lång tid verkat för att förbättra försäkringsskyddet för företagare. Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart, så att egenföretagare får bättre möjligheter att använda försäkringarna som de är med och finansierar.

Företagare, blivande företagare och de som kombinerar anställning med företagande upplever stor osäkerhet om och vilken ersättning de kan räkna med vid sjukdom och föräldraledighet. Studier har visat att ett krångligt och osäkert regelverk gör att företagare använder exempelvis föräldraförsäkringen i betydligt lägre utsträckning än anställda. Om ersättningen inom föräldraförsäkringen upplevs som osäker, kan det bidra till att kvinnor väljer bort företagande när de planerar att få barn.

Det är hög tid att socialförsäkringssystemet bättre anpassas till företagares villkor och behov. Ett enklare och mer förutsebart trygghetssystem som tar hänsyn till företagarens förutsättningar och arbetsmarknadens funktionssätt är välkommet och sedan länge efterfrågat. Sverige behöver fler och växande företag, det är i de små och medelstora företagen många av de nya jobben växer fram. När arbetsmarknaden förändras och allt fler individer växlar mellan anställning och företagande eller kombinerar dessa, måste tryggheten och förutsebarheten i socialförsäkringarna också förbättras. Det är hög tid att regeringen också överlämnar lagförslag till riksdagen för beslut.

Läs utredningen

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkring
Skriven avCatharina Bäck
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist