NYHET26 januari 2017

”Medarbetarna vår viktigaste resurs"

Privata utbildningsföretag har lägre sjukskrivningsgrad än offentliga verksamheter, visar siffror från Försäkringskassan. ”Medarbetarna är vår viktigaste resurs och därför är det viktigt att de trivs på jobbet”, säger Emil Falsen, HR-chef för Academedias vuxenutbildning.

Emil Falsen, HR-chef för Academedias vuxenutbildning.
Foto: Thorleif Robertsson

Siffrorna från Försäkringskassan visar att sjukfrånvaron inom utbildningssektorn är genomgående högre inom kommunen än i privata verksamheter. Det gäller alla utbildningsnivåer, från förskolan till vuxenutbildningen.

Emil Falsen, HR-chef för Academedias vuxenutbildning, berättar att företaget drivs av att leverera hög kvalitet till sina kunder.

– För att klara uppdraget måste vi arbeta med väldigt tydliga mål. Vi jobbar stenhårt med kvalitet och följer löpande upp hur nöjda kunderna och deltagarna är.

Möter man inte kundernas krav får företaget heller inga nya uppdrag, betonar Emil Falsen. Den viktigaste kuggen i det arbetet är medarbetarna.

– Medarbetarna är vår viktigaste resurs, de gör hela jobbet. Därför är det viktigt att våra medarbetare trivs på jobbet, säger han.

Ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor är en fråga om överlevnad för bolaget. Dessutom är det ett sätt att skaffa sig fördelar gentemot sina konkurrenter.

– När vi som utbildningsleverantör slåss om kompetensen måste vi kunna erbjuda en bra arbetsmiljö. Academedia har en hög ambitionsnivå: Vi vill vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom utbildningsbranschen, säger Emil Falsen.

Men utmaningarna är många. Dels är avtalen som sluts med kunderna relativt korta, två eller tre år i genomsnitt. Inom den tidsramen kan antalet deltagare variera kraftigt. Beroende på behov skickar kommuner och Arbetsförmedling olika många deltagare vecka för vecka, vilket kräver en stor personalrörlighet i verksamheterna. Academedias del för vuxenutbildning har i dagsläget runt 2 000 anställda och mellan åttio- och hundratusen deltagare varje år.

– Utmaningen är då att hitta en bra arbetsmiljö i en verksamhet som är intensiv och rörlig. Därför är en styrka för oss att vi som koncern har tydliga processer kring arbetsmiljö på plats. Det är en bra ryggrad i hela verksamheten, säger Emil Falsen.

Inom vuxenutbildningen har även flyktingkrisen gjort avtryck. Flödet av nyanlända har gjort att det finns ett skriande behov av utbildning och omställning.

– Där måste vi vara med att möta och hjälpa till. Detta gör att det är en hård press på vår verksamhet och det finns väldigt mycket att göra. Men våra medarbetare är väldigt engagerade och stolta över att bidra till samhällsutvecklingen, säger Emil Falsen.

För att möta utmaningarna jobbar Academedia med tydliga rutiner. Alla chefer utbildas inom arbetsmiljöområdet. Det ställs även krav på löpande personalmöten, medarbetarsamtal och årliga medarbetarundersökningar. Academedia uppmuntrar dessutom att det ska finnas skyddsombud på varje enhet.

– Vi har ett gediget chefsstöd inom arbetsmiljöområdet som är tillgängligt för alla chefer och medarbetare. På vårt intranät har vi beskrivningar av hur man ska arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Detta är tillgängligt för alla medarbetare hela tiden. Så för chefer är det lätt att gå in och plocka ut en checklista. Vill man ha muntligt stöd finns det givetvis också, säger Emil Falsen.

Skriven avHenrik NygrenHenrik Nygren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist