NYHET16 november 2022

Pensionärer som vill jobba riskerar skattesmäll

Det är ingen idé att jobba. Det menar många pensionärer som hotas av en skattesmäll, eftersom tjänstepensionen inte går att pausa. Nu går arbetsmarknaden miste om viktig arbetskraft, visar en ny rapport.

Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv, medförfattare till rapporten, Dan Wallberg, pensionsexpert på PTK, och medförfattare till rapporten.Foto: Evelina Carborn, Stefan Tell, Juliana Wiklund

Medellivslängden stiger och politiker uppmuntrar alla svenskar att arbeta längre upp i åren och att arbetsgivare ska kunna behålla personal längre.

Samtidigt innebär dagens regelverk kring tjänstepensionen att många pensionärer som kan och vill jobba väljer att inte göra det. Eftersom tjänstepensionen inte går att pausa kommer många av de som har börjat ta ut tjänstepension upp i en så hög total inkomst att skatten blir mycket högre.

Frågan om att ändra reglerna väcktes för många år sedan. Men trots att arbetsgivare, fackförbund, Pensionsgruppen, pensionsbranschen, Pensionsmyndigheten, Riksrevisionen och de politiska partierna är överens om att en ändring behövs, så har inget hänt.

En ny rapport Collectum, Svenskt Näringsliv och PTK, ”Riv hindren för arbete efter pensionering – gör det möjligt att pausa tjänstepensionen”, lyfter behovet av ett moderniserat regelverk för att pensionärer som arbetar inte ska råka ut för en skattesmäll.

”Ingen idé att jobba”

Enligt en färsk Sifo-undersökning tycker två av tre svenskar att det vore bra att kunna pausa sin tjänstepension, och nu hettar det återigen till kring frågan.

Så många som varannan svensk kan tänka sig att arbeta under pensionen, men regeln gör att fler avhåller sig från att återgå i arbete eller ta uppdrag efter att de har börjat att lyfta sin tjänstepension. Det konstaterar Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv och medförfattare till rapporten.

– Konsekvensen blir att det jobbas mindre i den här gruppen helt enkelt. De tycker inte att det är någon idé eftersom så mycket går bort i skatt när inkomsten läggs ovanpå pensionen.

”Bisarr situation”

Alecta är en av de aktörer som under lång tid har arbetat för att få till stånd en ändring av lagstiftningen. I en tidigare artikel i Tidningen Näringslivet berättade Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, att företaget ofta får samtal från personer som har erbjudits att komma tillbaka till sin gamla arbetsplats eller som funderar på att börja ett nytt jobb.

De ber Alecta att hålla inne pensionsutbetalningarna, för att inte en stor del av lönen ska försvinna i skatt.

– Då inträffar det helt bisarra att vi måste säga att det inte går för att det är olagligt. Folk blir förbannade. Med rätta. De vill själva bestämma när och hur de tar ut sin tjänstepension – pengar som de har jobbat ihop under sitt yrkesliv, sa Staffan Ström.

För att vi ska klara av att upprätthålla den nivå vi har måste alla som kan hjälpas åt.

Många av de som arbetar efter 65 års ålder trivs med att jobba. För Sverige som har ett utbyggt trygghetssystem är det viktigt att alla som har en arbetsförmåga helt eller delvis utnyttjar den, menar Ingvar Backle.

– För att vi ska klara av att upprätthålla den nivå vi har måste alla som kan hjälpas åt. Därför är det viktigt att vi får fler i arbete, och en del av det är att äldre arbetar längre, säger han.

Tjänstepension allt viktigare

Tjänstepensionen ITP omfattar 2,6 miljoner privatanställda tjänstemän på 37 000 företag som har kollektivavtal. Rapporten från Collectum, Svenskt Näringsliv och PTK visar hur ITP fungerar och kompletterar de allmänna trygghetssystemen och därmed bidrar till välfärden i Sverige, men också hur den bidrar till stabilitet och avlastning av de offentliga stödsystemen.

– Tjänstepension är en allt viktigare del av pensionen. Anställda med kollektivavtalad ITP kan känna sig trygga med att de har en riktigt bra tjänstepension som deras arbetsgivare betalar in till varje månad, säger Dan Wallberg, pensionsexpert på PTK och medförfattare till rapporten.

Till rapporten

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Sifo i september 2022 på uppdrag av Collectum i form av 1 000 online-intervjuer med personer i åldrarna 18–79 år.

Frågan som ställdes i undersökningen var: ”Den som arbetar under pensionen betalar skatt på både lönen och pensionen, vilket gör det mer sannolikt att behöva betala statlig inkomstskatt. Därför kan den pensionär som arbetar välja att pausa utbetalningen av den allmänna pensionen. Däremot går det inte att pausa tjänstepensionen. Vad tycker du om förslaget att det ska vara möjligt att pausa tjänstepensionen?”

28 procent svarade ”Mycket bra förslag”, 39 procent svarade ”Ganska bra förslag”, 6 procent svarade ”Ganska dåligt förslag” och 2 procent svarade ”Mycket dåligt förslag”. ”Tveksam, vet ej” svarade 23 procent.

Källa: Collectum

Fakta om att pausa tjänstepensionen

För att det ska gå att göra en paus i uttaget av tjänstepensionen behövs en omformulering av inkomstskattelagen 58 kap 11 §. Frågan är utredd och klar och det finns ett förslag på en omformulering, som alla remissinstanser var positiva till, i Tjänstepensionsbeskattningsutredningens slutbetänkande SOU 2015:68, Tjänstepension och tryggandelagen.

Svenskt Näringsliv, PTK, Collectum, Alecta och flera andra tjänstepensionsaktörer har upprepade gånger lyft behovet av ett mer modernt och flexibelt regelverk. Även Pensionsgruppen i riksdagen har uppmärksammat problemet. Det har även Riksrevisionen, som rekommenderat regeringen att ta bort alla legala hinder för att pausa pågående utbetalningar.

Källa: Collectum

Pensioner
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist