NYHET30 november 2023

Rapport: Pappamånader minskar jämställdheten

Införandet av betalda föräldradagar som inte kan överlåtas till den andra föräldern har förstärkt ojämställdheten. Det visar en ISF-rapport som konstaterar att jämställdheten i föräldraförsäkringen ”delvis är en chimär”. Mammorna arbetar inte mer utan tar i stället ut fler obetalda dagar.

I snitt är mammor föräldralediga drygt 12 månader under barnets första två år, och fyra av dem, nästan en tredjedel, är obetald ledighet. Det är mer än vad pappor tar ut sammanlagt, både betald och obetald föräldraledighet.Foto: Martina Holmberg / TT, Isabell Höjman/TT

Pappamånaderna, betald föräldraledighet med föräldrapenning som inte får överlåtas, har successivt blivit fler och uppgår nu till tre månader för varje förälder.

Tanken är att öka jämställdheten genom en jämnare fördelning av föräldraledigheten mellan kvinnor och män. Kvinnor är generellt föräldralediga längre än män, vilket kan leda till att de får en sämre närvaro i arbetslivet med påverkan på löne- och karriärutveckling, lägre livsinkomst och så småningom även lägre pension.

Men när Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, undersökte hur mammor och pappor kombinerar betald och obetald föräldraledighet under barnets första två år, visar det sig att pappamånaderna inte alls leder till att kvinnor jobbar mer under småbarnsåren.

Mammor lediga fyra gånger längre

När papporna tar ut mer betald föräldraledighet tar mammorna i stället ut fler obetalda föräldraledighetsdagar. Det innebär att den sammanlagda föräldraledigheten för föräldrarna ökat.

I genomsnitt är mammor föräldralediga drygt 12 månader under barnets första två år, och fyra av dem, nästan en tredjedel, är obetald ledighet. Det är mer än vad pappor tar ut sammanlagt om man räknar både betald och obetald föräldraledighet.

I rapporten jämförs även hur föräldraledighet tas ut i olika grupper. Det visar sig att de som totalt är föräldralediga längst är föräldrapar med hög inkomst och hög utbildning, och föräldrapar där båda är inrikes födda. Mammorna i dessa grupper är mer obetalt lediga och mindre betalt lediga än övriga mammor.

Utrikes födda mammorna tar ut mer betald föräldraledighet än inrikes födda. Men när det gäller betald och obetald ledighet tillsammans är inrikes födda mammor föräldralediga nästan en månad längre än de som är utrikes födda.

Om vi endast utgår från föräldrars fördelning av föräldrapenning riskerar vi att överskatta jämställdheten i föräldraledigheten.

ISF konstaterar i sin rapport att föräldraledighetslagen och reglerna som rör föräldrapenning är neutrala sett ur ett jämställdhetsperspektiv. Men i praktiken är föräldrars beteende när det gäller användningen av föräldraledigheten ”både ojämställt och ojämlikt”, sett till den totala föräldraledigheten.

”Ojämställdheten ligger i att mammor totalt sett är föräldralediga betydligt längre än pappor även inom föräldrapar som delar lika på föräldrapenningen. Pappor använder i huvudsak betalda dagar, samtidigt som mammor använder ett betydande antal obetalda dagar som i vissa fall är fler än pappans totala dagar med föräldraledighet. Det betyder att ojämställdheten förstärks när vi också tar hänsyn till den obetalda föräldraledigheten.”

”Om vi endast utgår från föräldrars fördelning av föräldrapenning riskerar vi att överskatta jämställdheten i föräldraledigheten. Det är därför inte tillräckligt att enbart använda föräldrapenningen som en indikator för jämställdhet och ett verktyg för att öka pappors uttag av föräldrapenning. Risken är då överhängande att bilden av jämställdheten i föräldraförsäkringen delvis är en chimär”, skriver ISF.

Mammorna kompenserar för pappamånaderna med obetald ledighet.

Det är viktigt att fundera över vad det successiva ökandet av antalet ”pappamånader” i föräldraförsäkringen har inneburit för den totala frånvaron för båda föräldrarna, påpekar försäkringsexperten Catharina Bäck.

– Mammornas föräldraledighet har inte minskat i motsvarande grad, utan det ser snarare ut som att mammorna kompenserar för pappamånaderna med obetald ledighet.

Catharina Bäck, försäkringsexpert, betonar behovet av att koppla föräldraledigheten till föräldrarnas faktiska uttag.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Mammornas totala föräldraledighet har inte minskat, utan det som minskat är den betalda ledigheten. Det gör att den sammanlagda frånvaron för föräldrarna ökar, påpekar hon.

– ISF:s rapport tydliggör behovet av att koppla föräldraledigheten till föräldrarnas faktiska uttag av föräldrapenning, säger Catharina Bäck.

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringSocialförsäkringsfrågorJämställdhet
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist