Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET1 november 2019

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.

Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
Foto: Patrik Olsson

Stena Line är ett företag som finns i tio länder och i åtta regioner i världen. Bolaget har över 7 000 personer anställda och är den största arbetsgivaren i Sverige för rederiverksamhet. Företaget bedriver linjetrafik mellan orter, upprätthåller europavägar, och finns i Skandinavien och Europa med huvudkontoret i Göteborg. I Skandinavien har Stena Line nio fartyg med svensk flagg.

Av Stena Lines anställda jobbar majoriteten till havs. När Margareta Jensen Dickson tillträdde som HR-chef fanns ett behov av ett mer aktivt arbetsmiljöarbete. Sjuktalen var höga, många anställda hade en belastningsproblematik och personalen hade hög ålder.

– På Stena Line var sjuktalen höga. Andra servicejobb är genomgångsjobb men våra anställda stannade länge. Det är fantastiskt med personal som stannar länge men det innebar att många var sjukskrivna för belastningsskador. Vi behövde jobba aktivt för fler friska medarbetare, säger hon.

Arbetet för friskare medarbetare började i Skandinavien. En utmaning, menar Margareta Jensen Dickson, är att medarbetare och chefer jobbar till havs, där stora delar av arbetsmiljöarbetet skulle genomföras.

– Vi lyssnade efter vad verksamheten behövde. Vi backade tillbaka och inrättade en servicefunktion för de som servar våra gäster. Vi jobbade för att stötta cheferna till havs. Vi tog också fram ett omställningsprogram för att stödja medarbetare att göra ett karriärbyte. Externa partners anlitades för att hjälpa medarbetare att skriva cv, hjälp med karriärcoachning och vissa fick möjlighet till tidig pension, säger Margareta Jensen Dickson.

Stena Line jobbar tillsammans med företagshälsovården, lokala fackliga representanter och har en egen rehabiliteringskonsult. På båtarna finns det gym, sjukgymnast och massage. Hon beskriver att det kan vara svårt för medarbetare att boka läkartid på grund av arbetstiderna och därför är företagshälsovården viktig. En utmaning i arbetet med att minska sjukskrivningar är, enligt Margareta Jensen Dickson, att rederibolag går under en annan lagstiftning. De är anställda till sjöss. Det innebär att de anställda inte har någon självrisk i form av karensavdrag.

– Eftersom det inte känns något ekonomiskt att vara hemma så är drivkrafterna svagare, säger hon.

Stena Line jobbar för en ökad förståelse för rederinäringen och dess storlek i Sverige. Margareta Jensen Dickson pekar framförallt på problemen med föråldrade särlagstiftningar, som inget karensavdrag och förlängd sjuklöneperiod, och menar att de behöver anpassas efter dagens förhållanden. Det innebär också att alla kontakter med Försäkringskassan sker genom Försäkringskassan sjöfart. Samma sak gäller arbetsförmedlingen. Hon upplever inte att företaget får den hjälp de skulle behöva.

– Jag skulle önska en högre medvetenhet från politiker för sjöfartsbranschen. Vi har också tagit initiativ för att få in nyanlända i sjöfartsnäringen, men vi har fått dålig respons från arbetsförmedlingen, där den största utmaningen är att de måste kunna svenska för att kunna utrymma ett fartyg. Ingen har varit intresserad. Kanske beror det på att vi har en egen arbetsförmedling – sjöfart. Samma sak gäller Försäkringskassan. Vi önskar att politikerna blir medvetna om hur stor och viktig branschen är, säger Margareta Jensen Dickson.

Stena Line har genom sitt systematiska arbetsmiljöarbete vänt trenden och har idag låga sjuktal och många unga söker sig till rederinäringen. Margareta Jensen Dickson pekar på att nyrekryteringen av medarbetare är viktig för företaget. Hon menar att sjöfartsnäringen är en traditionell bransch och att man har varit dåliga på marknadsföring. Att jobba på Stena Line har nu hög attraktivitet, säger hon.

– Många som kommer till oss har tidigare jobbat inom restaurang, butik eller café. Vi är en stor arbetsgivare för unga och på sommaren tar vi in nära 600 personer och många har sitt första jobb hos oss. De trivs väldigt bra. Medarbetarna får en egen hytt och det är attraktivt att jobba en vecka och att sen vara ledig en vecka. Att jobba på ett rederibolag är ett sätt att komma ut i världen, säger hon.

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringArbetsmiljöregleringSocialförsäkringsfrågorArbetsmiljö
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist