LogoLogo
LogoLogo
NYHET3 juli 2018

Svenskt Näringsliv ser över försäkringsinformationen

Svenskt Näringsliv gör en bred översyn av hur information till företag och individer om de kollektivavtalade försäkringarna (avtalsförsäkringar, pensioner och omställning) bör äga rum i framtiden. Skälet till översynen är bland annat att dagens försäkringsinformation genom parterna till viss del överlappar den information som administrationsbolagen Fora och Collectum samt försäkringsbolagen själva ger, vilket ökar de totala kostnaderna.

Möjligheterna att informera har också förändrats, inte minst genom utvecklingen inom informationsteknologin. Men detta avspeglar sig inte fullt ut i minskade kostnader eller förbättrat resultat av informationen. Utgångspunkten för översynen är att grundläggande information om de kollektivavtalade försäkringarna ska lämnas av försäkringsgivare och administrationsbolag (Fora och Collectum).

Information av mer specifik karaktär ska ges av respektive avtalspart. Att definiera vilken aktör som ska ansvara för vilken typ av information och till vem är en del i översynen. Målet är ett transparent system med tydlig ansvarsfördelning.

Dagens avtal om informationsmedel mellan parterna är en hörnsten i hur informationsgivningen finansieras. För att kunna göra en gedigen översyn av systemet måste också all finansiering ses över och därför säger vi upp avtalen om informationsmedel. Vi räknar med att översynen kommer ta ett halvår och att en ny struktur finns på plats om cirka ett år.

Under översynen kommer vi också ha en tät dialog med våra motparter.

Försäkringsinformation
Skriven avCarola Lemne
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist