NYHET9 oktober 2017

Småbryggare går i taket över Systembolagets kampanj

Småbryggerierna ökar i antal och är en näringsgren att räkna med. En tillåten gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker skulle innebära ett stor steg framåt, inte bara för dem, utan även för besöksnäringen. Systembolagets kampanj mot gårdsförsäljning har därför fått många företrädare för mindre bryggerier att gå i taket. "Politisk påverkan ligger inte i Systembolagets uppdrag", säger Johan Håkansson, bryggeriägare i Kalmar.

Bryggaren Johan Håkansson är övertygad om att gårdsförsäljning gynnar sysselsättningen på mindre orter.

För ett par veckor sedan skickade Systembolagets vd Magdalena Gerger ett öppet brev till Sveriges riksdagsledamöter där hon försvarar alkoholmonopolet och varnar för riskerna med gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Brevet följdes sedan upp med helsidesannonser i över 50 tidningar i hela landet med samma budskap.

Aktionen har väckt stor upprördhet hos dem som vill tillåta gårdsförsäljning av alkohol och har beskrivits som oförblommerad opinionsbildning och en påverkanskampanj som strider mot uppdraget som opartisk utförare av politiska beslut.

– Systembolaget tjänar pengar på marginalerna av den öl som vi tillverkar här. Dessa pengar använder de nu till reklam för att hindra vår fortsatta framgång, säger Eva Andersson, delägare och vd för Mora Bryggeri.

Mora Bryggeri har sex anställda och omsätter runt fem miljoner. I dag säljer de den läsk de tillverkar på plats. Men när någon vill köpa öl måste de hänvisa besökarna till Systembolaget.

Skulle gynna besöksnäringen

– Vi skulle ha mycket goda möjligheter utveckla vår rörelse och anställa fler om vi fick möjlighet att sälja oöppnade flaskor hos oss. Det skulle gagna även turismen. Utländska besökare i synnerhet har svårt att förstå reglerna och blir ofta fundersamma och besvikna när de inte får köpa med sig något, säger Eva Andersson.

Även Johan Håkansson, som äger och driver bryggeriet Ängöl AB i Kalmar är upprörd över Systembolagets agerande. Han är övertygad om att en gårdsförsäljning skulle gynna både besöksnäring och sysselsättningen i mindre orter.

– De mindre bryggerierna skulle få väsentligt bättre möjligheter att erbjuda arbetstillfällen, något som landsbygden är i så stort behov av. Vi har fyra anställda i dag men jag skulle kunna ha betydligt fler om vi kunde erbjuda gårdsförsäljning, säger Johan Håkansson.

Han tolkar Magdalena Gergers och Systembolagets agerande som rädsla för ökad konkurrens.

Bör inte bedriva opinion

– Systembolagets vd Magdalena Gerger ger ett nästan desperat intryck. Jag vet inte vad som är hennes drivkraft, att behålla sitt jobb eller att värna folkhälsan. Men hon ska inte bedriva opinion. Det är inte hennes uppdrag. Hon ska förhålla sig till de lagar och regler som finns och inte försöka förändra dem, säger Johan Håkansson.

Folkhälsoaspekten är ett argument som han inte ger mycket för och han undrar varför just systembolagets anställda är bättre skickade än bryggeriägare att sälja alkohol på ett ansvarsfullt sätt.

– Det finns inget som säger att vi inte skulle kunna hantera en alkoholförsäljning på ett lika ansvarsfullt sätt som ett statligt företag. Vi skulle ju omfattas av tillsyn. Många tänker inte på att det redan i dag går att köpa starköl och sprit från sommarjobbande ungdomar i vanliga butiker på landet som agerar ombud för Systembolaget, säger Johan Håkansson.

”Vi har ett informationsuppdrag”

Lennart Agén är chef för press- och samhällsrelationer vid Systembolaget. Han anser att brevet till riksdagsledamöterna och annonsen mycket väl ligger ligger i linje med Systembolagets uppdrag.

– Vi har ett informationsuppdrag kopplat till alkoholens skadeverkningar. Vi har handlat inom ramen för detta. Vår bedömning är att en gårdsförsäljning inte går att kombinera med Systembolagets ensamrätt. Skulle monopolet falla skulle konsumtionen öka och därmed också alkoholens skadeverkningar, säger Lennart Agén.

Han tycker även att vd Magdalena Gerger agerade rätt då hon skrev sitt brev till riksdagsledamöterna.

– Ja, det tycker jag. Vi är mycket bekymrade över att frågan framställs som liten och oförarglig när den i själva verket hotar den framgångsrika svenska alkoholpolitiken. Våra leverantörer av öl och vin runt om i världen måste ha samma förutsättningar som svenska. Vad säger att ett internationellt bryggeri inte kommer att vilja att öppna gårdsförsäljning på Stureplan till exempel? säger Lennart Agén.

Eva Andersson på Mora Bryggeri är inte imponerad av Systembolagets argumentation.

– Vi känner oss misstänkliggjorda och det är tråkigt att Systembolaget verkar ha den synen på oss. Det måste kunna gå att kombinera Systembolaget med gårdsförsäljning av egna drycker utan att det missbrukas. Jag hoppas att förslaget om gårdsförsäljning tas upp till prövning och att vi hittar en väg som gynnar alla, avslutar Eva Andersson.

Henrik Sjögren

/Fakta

Bolag: Mora Bryggeri AB

Kommun: Mora

VD/Ägare: Familjeägt. Vd är Eva Andersson.

Omsättning: cirka 5 miljoner

Antal anställda: 6

Bolag: Ängöl AB

Kommun: Kalmar

VD/Ägare: Johan Håkansson

Omsättning: ca 4 miljoner

Antal anställda: 4

Entreprenörskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist