NYHET17 augusti 2023

Jacke om höjda hotnivån: ”Viktigt att stärka Sverigebilden”

Säpo höjde nyligen den svenska terrorhotnivån från 3 till 4 på en femgradig skala och regeringen har vidtagit ett antal säkerhetshöjande åtgärder. Svenskt Näringsliv välkomnar åtgärderna som syftar till att förbättra Sverigebilden.

Det föreligger ett generellt försämrat omvärldsläge sedan en längre tid. Den uppdaterade hotnivån från Säkerhetspolisen ses långsiktigt under en period av sex månader till ett år.

Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv.
Foto: Sofia Ekström/SvD/TT

Redan i maj i år fattade regeringen beslut om att tillfälligt återinföra gräns­kontroller vid inre gräns och nyligen presenterade regeringen ytterligare åtgärder för att att öka säkerheten i landet. 15 myndig­heter, i samverkans­rådet mot terrorism, ska intensifiera sin samverkan för att stärka Sveriges förmåga att förebygga, förhindra och försvåra terrorism.

Dessutom ska Säker­hets­polisen, Polis­myndig­heten, Försvars­makten och Försvarets radio­anstalt förstärka sitt operativa arbete för att bekämpa terrorism och agera mot individer som bedöms utgöra ett terrorhot.

Idag fredag aviserade regeringen även en utredning av ordningslagen.

– De medvetna provokationer som genomförts av ett fåtal individer har långtgående konsekvenser och slår split mellan länder, grupper och åsiktsuppfattningar. Vi välkomnar därför att regeringen vidtar åtgärder syftande till att förbättra Sverigebilden liksom säkerheten och tryggheten i Sverige samt för svenskar och svenska företag i utlandet, säger vd Jan-Olof Jacke.

I övrigt kvarstår Svenskt Näringslivs tidigare rekommendationer till företagen om hur de bör agera.

Johan Sjöberg
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Svenska företag bör iaktta vaksamhet och se över sitt säkerhetsskydd, sin cybersäkerhet och inte minst följa myndigheters råd och rekommendationer inkluderande reserekommendationer, säger Johan Sjöberg, säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare.

Han uppmanar företagen att vara observanta på förändringar i normalbilden. En riskanalys och säkerhetsplan bör vara gjord för att upprätthålla god säkerhet vid planerade events.

– Svenskt Näringsliv har sedan tidigare rekommenderat företag att se över sitt säkerhetsskydd och i sin kontinuitetsplanering ta höjd för en fortsatt ökning av otillbörliga försök till påverkan, desinformationskampanjer, cyberattacker och industrispionage. Dessa rekommendationer ligger fortsatt kvar, säger han.

Säkerhetspolitik och totalförsvarSäkerhet
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist