REMISSVAR1 november 2022

Remiss av slutbetänkande Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering (SOU 2021:103)

MOTTAGARE
Försvarsdepartementet
Externt diarienummer
Fö2022/00025
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-14

Svenskt Näringsliv har som remissinstans följande synpunkter.

Remissen omfattar förslag om inrättande av en ny myndighet med uppgift att genomföra en oberoende uppföljning och utvärdering av totalförsvaret. Utredningens huvudsakliga uppdrag har varit att precisera vilka uppgifter som den nya myndigheten ska ansvara för, föreslå myndighetens ledningsform samt föreslå i vilken omfattning regeringen ska kunna lägga särskilda uppdrag på myndigheten.

Svenskt Näringsliv anser att det är av stor vikt och mycket positivt att staten avser förbättra uppföljningen och utvärderingen av totalförsvaret. Inte minst då näringslivet utgör en central aktör inom totalförsvaret där bland annat en stor del av den samhällsviktiga verksamheten bedrivs av privata aktörer. Svenskt Näringsliv understryker också vikten av att den nya myndigheten ska ta utgångspunkt huvudsakligen i statliga myndigheters underlag. Svenskt Näringsliv tar emellertid inte ställning till hur staten väljer att organisera den offentliga verksamheten med avseende på uppföljning och utvärdering av totalförsvaret.

I övrigt stödjer Svenskt Näringsliv i allt väsentligt de synpunkter som framförs i Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) remissvar.

Ansvarig handläggareJohan Sjöberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist