NYHET14 april 2023

Säpo varnar för att svensk teknik och produkter hamnar i Ryssland

Säkerhetspolisen, Säpo, varnar för att teknik och produkter från Sverige används av rysk militär. ”Svenska företag bör vara extra vaksamma kring dessa frågor och tillse att man har god kontroll över sina leverans- och exportkedjor”, säger Johan Sjöberg, säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare.

Johan Sjöberg
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Säkerhetspolisen har idag gått ut med information på sin hemsida om att teknik och produkter från Sverige används av rysk militär. Enligt informationen sker vidareexport till bolag och andra aktörer inom rysk krigsmaterielindustri eller med annan koppling till ryska militären.

För att dölja slutanvändningen kan de ryska nätverkens upplägg inkludera flera lager av återförsäljare, agenter, distributörer samt front- och skalbolag. I händelse av upptäckt kan nätverken snabbt omgruppera och fortsätta att operera, enligt Säpo.

Intresset från Ryssland avser framför allt krigsmateriel, kontrollerade produkter med dubbla användningsområden (PDA) samt andra produkter och teknik som är föremål för exportrestriktioner i EU:s sanktionsförordningar.

Det ryska intresset omfattar även produkter som inte är under restriktioner enligt ovan, men som trots det lämpar sig för både civil och militär slutanvändning. Detta inkluderar kommersiella produkter som handlas öppet på EU:s inre marknad, enligt myndigheten.

– Svenska företag bör vara extra vaksamma kring dessa frågor och tillse att man har god kontroll över sina leverans- och exportkedjor samt god kundkännedom och effektiv implementering av interna efterlevnadsprogram. Det kan inte uteslutas att de ryska försöken att få tillgång till teknologi och viktiga insatsvaror kommer att öka framöver varför företagen också bör se över sitt säkerhetsskydd överlag, säger Johan Sjöberg, säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare.

Mer information finns i en rapport publicerad på Säkerhetspolisens hemsida.

Säkerhetspolitik och totalförsvarSäkerhetSäkerhetspolisen
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist