NYHET22 november 2021

Årets bästa skattesuppsats utsedd

Simon Pålsson Högström, Stockholms universitet, tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium om 15 000 kr för bästa examensuppsats om skatter år 2021.

Professor Claes Norberg och Simon Pålsson Högström, som tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium. Foto: Victor Ericsson

Juryn består av experter från Svenskt Näringslivs skatteavdelning. Ordföranden i juryn, professor Claes Norberg, skriver i sin motivering:

Små, nystartade och innovativa företag har ofta svårt att betala höga löner och därmed hitta rätt kompetens. Om företagen i stället kan erbjuda medarbetare personaloptioner som ger dem möjlighet att i framtiden bli delägare och få del av värdeutvecklingen så underlättar det rekryteringen av personal. Det är då viktigt att villkoren för personaloptioner är gynnsamma. Här spelar beskattningen en viktig roll. År 2018 infördes vissa lättnader i beskattningen av s.k. kvalificerade personaloptioner. Syftet var att underlätta för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner. Lättnaderna var välkomna men gränsvärdena var lågt satta och lagstiftningens utformning ledde till praktiska problem för företagen. Hösten 2021 har regeringen därför föreslagit att skattereglerna ska förbättras i flera avseenden.

Simon Pålsson Högström har i uppsatsen Kvalificerade personaloptioner, En utredning av tillämpningsområdet och tillämpningen av 11 a kap. IL, analyserat om skattereglerna för personaloptioner är ändamålsenliga och hur reglerna samspelar med de allmänna reglerna om beskattning av tjänste- och kapitalinkomster, inklusive de s.k. 3:12-reglerna om beskattning av delägare i fåmansföretag. Uppsatsen ger ett viktigt bidrag till förståelsen av skattesystemets uppbyggnad och funktion i en aktuell fråga som är av stor betydelse för företagande och entreprenörskap.

Uppsatstävlingen startades 2018. Syftet är att få fler studenter att intressera sig för skattefrågor ur ett bredare perspektiv, då skatter har stor betydelse för företagsamheten.

Kriterierna för tävlingen är en vid ett svenskt lärosäte godkänd kandidat-, magister- eller mastersuppsats och den berör skatter som påverkar företagande och entreprenörskap. Vem som helst kan nominera en uppsats, även författaren själv.

Skatt på ägande
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist