NYHET8 juni 2022

Förslag om lokalmoms bör fortsätta beredas

Tolv organisationer uppmanar regeringen att omgående remittera Skatteverkets förslag och fortsätta beredningen av lokalmomsen.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Skatteverket har i en promemoria från april föreslagit förändrad frivillig skyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler (lokalmomsen). Skatteverket instämmer i de problem som näringsliv, föreningsliv, fastighetsbranschen och rådgivare påtalar i artiklar, skrivelser och uppvaktningar. Begränsningarna i lokalmomsen medför idag skadliga effekter för samhället, näringsliv, föreningsliv och medborgarna. Lokalmomsen utestänger föreningar och företag från lokaler, motarbetar lokaldelning, hållbara innovationer och aktiviteter. Samtidigt medför lokalmomsen att lokaler står tomma och underutnyttjade till en mångmiljardkostnad.

I ett brev 7 juni uppmanar tolv organisationer regeringen att omgående remittera Skatteverkets förslag och fortsätta beredningen för förändrad och förbättrad lokalmoms som stödjer i stället för att motarbeta utvecklingen av det svenska samhället.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist