REMISSVAR29 september 2022

Remiss av betänkandet Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system (SOU 2022:13)

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2022/01180
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-69

Svenskt Näringsliv anser att:

  • godstransporter på väg inte bör påföras högre kostnader utan att det tagits fram en samlad bild av hur samtliga skatter och avgifter på transporter påverkar Sveriges konkurrenskraft.
  • ett eventuellt införande av ett avståndsbaserat system som kompenserar för budgetförsvagningen till följd av att eurovinjettavgiften avskaffas, i enlighet med kommittédirektivet, inte ska höja beskattningen eller avgiftsuttaget.
  • utredningen i delar saknar viktiga och centrala detaljer avseende utformningen av det tilltänkta avståndsbaserade systemet. Exempelvis innehåller utredningen varken något förslag på lagtext eller några förslag till avgifts- eller skattenivåer. Det innebär att utredningens inriktningsförslag är ofullständigt och att konsekvensutredningen är för bristfällig för att ligga till grund för ändrad lagstiftning.
Ansvarig handläggareNils PaulRobert Lönn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist