LogoLogo
LogoLogo
REMISSVAR22 december 2020

Remiss av betänkandet Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48)

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi/2020/03342
Svenskt Näringslivs diarienummer
2020-166

Svenskt Näringsliv anser att utredningens förslag på skatt inte bör införas mot bakgrund av bl.a. följande:

  • En skatt på engångsartiklar är inte ett ändamålsenligt styrmedel för att uppnå angivna mål. Ett införande av pant vore mer ändamålsenligt.
  • Plast i engångsartiklar fyller en viktig funktion för bl.a. matsäkerhet och hållbarhet av livsmedel. Nyttan av engångsartiklar har varit större än någonsin för att möjliggöra avhämtning av mat under den pågående pandemin.
  • Konsekvenserna av den föreslagna skatten förväntas leda till negativa effekter för sysselsättningen som inte har kvantifierats. Vidare är det oklart vilka miljöeffekter som uppnås, särskilt om det sker en övergång till material som är sämre för miljön.
  • Om en eventuell skatt införs måste bl.a. följande beaktas: Skattepliktiga produkter som ingår i ett pantsystem bör undantas från skatten. Skattenivåerna bör vara lägre än det som utredningen föreslår. Skatten bör initialt inte omfatta livsmedelbehållare. En mer utvecklad differentiering av skatten behövs. Utöver andelen plast behöver en differentiering premiera plast som är biobaserad      och återvinnings­bar. Det bör vara möjligt att bli skattskyldig i egenskap av registrerad mottagare. I enlighet med vad som anges i betänkandet bör en utvärdering av en eventuell skatt ske inom två år från ikraftträdandet för att säkerställa att skatten uppfyller de för skatten angivna miljömålen. Med anledning av den pågående pandemin bör ett eventuellt införande av skatten skjutas upp tills den ansträngda ekonomiska situationen är markant förbättrad. 
Ansvarig handläggareRobert Lönn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist