REMISSVAR9 december 2021

Remiss av promemorian Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2021/03225
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-160

I promemorian föreslås att omsättningsgränsen för befrielse från moms höjs från dagens 30 000 kr till 80 000 kr. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Svenskt Näringsliv tillstyrker en höjning av omsättningsgränsen, men menar att gränsen bör sättas högre för att bl.a. stimulera delningsekonomi och mikroproduktion av förnybar el. Stöd finns i ett flertal svenska utredningar för att sätta gränsen högre. Exempelvis har en omsättningsgräns på 90 000 kr föreslagits av både Mervärdesskatteutredningen i SOU 2002:74 och av Skatteverket i rapporten ”Krånglig moms – en företagsbroms?” (2006:3). I Finansdepartementets rapport ”Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m.” (DS 2009:58) föreslås en omsättningsgräns på 250 000 kr. Svenskt Näringsliv menar att gränsen åtminstone bör sättas till 120 000 kr för att synkroniseras med förslaget om mikroföretagarkontot (SOU 2021:55).  En höjning till föreslagen nivå skulle dessutom fortsatt innebära att den svenska gränsen är bland EU:s lägsta. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist