REMISSVAR26 augusti 2021

Remiss av promemorian Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2021/02699
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-128

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget som är en implementering av förändringar i EU:s momsdirektiv. Förslaget innebär i huvudsak att inköp som görs av EU-organ i syfte att hantera covid-19-pandemin antingen ska undantas från eller medföra en rätt till återbetalning av moms. Avsikten är att även förvärv som skänks vidare till en medlemsstat eller tredje part ska undantas. Ett undantag från moms föreslås också vid EU-organs import för sådana ändamål. Åtgärder för att bekämpa covid-19-pandemin välkomnas. Förslaget är dock ännu ett bevis på att momsdirektivet är föråldrat och att förbättringsarbetet måste fortsätta. Vidare betonas att förbättringsmöjligheter av den svenska momslagen redan finns inom ramen för befintliga EU-regler och behovet av att sådan insatser omgående påbörjas. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist