REMISSVAR17 maj 2023

Remittering av promemorian Vissa skattefrågor med anledning av nya aktiebolagsrättsliga regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2023/01049
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-31

Från och med 31 januari 2023 har en ny delningsform, delning genom separation, och ett nytt sätt för aktiebolag att omstrukturera sig över nationsgränserna inom EU, gränsöverskridande ombildning, införts i aktiebolagslagen. Den nya delningsformen, delning genom separation, har många likheter med den sedan tidigare existerande delningsformen partiell delning, med den skillnaden att delningsvederlaget vid delning genom separation erläggs till det överlåtande bolaget i stället för till dess aktieägare. Det nya ombildningsförfarandet, gränsöverskridande ombildning, sker genom att ett aktiebolag, utan att upplösas, överför sitt registrerade säte till en annan stat inom EES. Svenskt Näringsliv och Näringslivets Skattedelegation undersktryker att skatter som riskerar att motverka ändamålsenliga omstruktureringar av näringslivet måste undvikas. Det är därför viktigt att säkerställa att omedelbar beskattning och dubbelbeskattning inte uppstår vid något av de nya gränsöverskridande förfarandena.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist