NYHET30 november 2023

Svenskt Näringsliv prisar uppsats om sponsring

Johan Winblad, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium på 20 000 kronor för bästa examensuppsats om skatter år 2023.

Johan Winblad, stipendiat, bästa examensuppsats om skatter 2023.Foto: Josefin Wicklund

Johan Winblad prisas för sin uppsats : Gränsdragningsproblematiken mellan sponsring och gåva - Vid tillämpning av inkomstsskattelagen ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv.

Juryn består av experter från Svenskt Näringslivs skatteavdelning. Ordförande i juryn, Claes Norberg, skriver i sin motivering:

”Stipendiaten skriver om en praktisk och teoretisk betydelsefull fråga som berör såväl stora som små företag. I inkomstsskattelagen finns inga särskilda bestämmelser om avdrag för sponsring, utan generella avdragsregler gäller. Det innebär att företag får avdrag för utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster. Därutöver finns det ett uttryckligt avdragsförbud för gåvor. I rättstillämpningen är utgångspunkten att sponsring – som enbart syftar till att förbättra ett företags image och goodwill – är en gåva och därför inte avdragsgill. Rättsläget har länge kritiserats för att vara alltför restriktivt och har även ifrågasatts utifrån hållbarhets- och jämställdhetsskäl. Uppsatsen angriper ämnet på ett nytt och intressant sätt genom att analysera i vilken mån de rättsliga krav som uppställs för avdragsrätt avseende sponsring förhåller sig till bolagsrättsliga överväganden och bedömningar.”

Uppsatstävlingen startades 2018. Syftet är att få fler studenter att intressera sig för skattefrågor ur ett bredare perspektiv, då skatter har stor betydelse för företagsamheten.

Kriterierna för tävlingen är en vid ett svenskt lärosäte godkänd kandidat-, magister- eller masteruppsats och att den berör skatter som påverkar företagande och entreprenörskap. Vem som helst kan nominera en uppsats, även författaren själv.

Skatt på företagandeExamensuppsats om skatter
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist