NYHET24 juni 2024

Utländska experter stärker företagens produktivitet

Företag som anställer utländska experter ökar sin produktivitet med mellan sex och elva procent tre till fem år efter anställningen, visar en rapport. ”Det visar på hur viktiga utländska experter är för de svenska bolagen”, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom.

Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom.Foto: Kate Gabor

Utländska experter ökar företagens produktivitet. Det framgår av rapporten Utländska experter och produktiviteten i svenska företag från Svenskt Näringsliv.

– Det visar på hur viktiga utländska experter är för de svenska bolagen som ofta upplever en kraftig produktivitetsförbättring av att ta in utländska experter, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom.

Dessutom visar rapporten att de positiva effekterna sprider sig till de andra anställda. Samtliga anställdas lön ökar i genomsnitt med 1,5–2 procent tre till fem år efter anställningen av en utländsk expert.

– Det beror helt enkelt på att företagen blir mer produktiva och skapar större värde. Det värdet tillfaller sedan alla löntagare som då får högre löner, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Han säger att rekryteringsbehovet är stort hos många unga och innovativa företag runt om i landet.

– När jag träffar företagare så är detta en fråga som ofta kommer upp. Framför allt är detta viktigt för de unga, växande och innovativa företagen som vi vet är väldigt viktiga för att driva på produktiviteten i näringslivet.

– För dem är det alldeles för svårt att hitta den personal som har de unika egenskaperna som de behöver för att ta sin företagsidé framåt. I Sverige har vi för få ingenjörer och den kompetens som företagen efterfrågar finns inte på arbetsmarknaden. Och det är ett stort problem, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Det handlar alltså ofta om mindre bolag som konkurrerar med större och mer kända företag – både i Sverige och utomlands.

– För att locka hit de här experterna så måste de kunna erbjuda en nettolön som är väldigt attraktiv, vilket är svårt att göra med de höga skatter vi har i Sverige. Dessutom finns det alldeles för stora problem med att få en bostad och långa handläggningstider på Migrationsverket.

Efterlyser strategi

Sven-Olov Daunfeldt menar att Sverige måste börja utarbeta en strategi för hur vi ska attrahera internationell spetskompetens.

– Och det handlar inte bara om spetskompetens, utan vi måste bli bättre på att attrahera utländsk kompetens över lag. Dessutom vill vi att fler studenter ska söka sig hit så att de sen kan jobba sig upp i företagen, säger han.

Att rusta utbildningssystemet för att bättre matcha näringslivets behov är en viktig åtgärd för att på sikt minska kompetensförsörjningsproblemen, menar han.

– Vi behöver utbilda fler ingenjörer och andra typer av experter i Sverige. Men det kommer att ta tid och på kort sikt så är det avgörande att vi kan locka hit utländska experter och därför måste vi hitta en strategi för hur vi attraherar de absolut bästa.

Sven-Olov Daunfeldt lyfter även fram tidigare kända beräkningar som visar att en sänkt skatt med en procent leder till ökning av utländska experter med en procent.

– Det här visar på hur viktigt det är att sänka marginalskatten. Vi vet att sänkta marginalskatter är viktigt för att attrahera utländsk kompetens till Sverige.

– Men vi ska också komma ihåg att det är viktigt för att vi ska få fler att välja att bli ingenjörer och liknande. Idag är det ju så att avkastning på utbildning är för låg och då är det få som utbildar sig till exempel till ingenjörer.

Skatt på arbeteArbetskraftsinvandring
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist