NYHET7 maj 2024

Halverad användning av Arbetsförmedlingen när företagen rekryterar

För drygt 20 år sedan var det lika vanligt att företagen använde Arbetsförmedlingen som informella kontakter och nätverk när de rekryterade. Så är det inte längre. Andelen företag som försöker rekrytera via Arbetsförmedlingen har i princip halverats sedan dess, skriver Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert, kompetensförsörjning.

Patrick Karlsson, policyexpert kompetensförsörjning.Foto: Johan Nilsson/TT, Pressbild

Svenskt Näringsliv har genomfört undersökningen Rekryteringsenkäten sedan 1999. Utifrån resultaten i den senaste undersökningen analyseras svar från mer än 6 000 företag rörande deras val av rekryteringsvägar i promemorian ”Så rekryterar företagen - och hur fungerar det att rekrytera via Arbetsförmedlingen?”.

Utöver informella kontakter och nätverk är sociala medier, rekryterings- och bemanningsföretag och rekrytering utomlands exempel på viktiga rekryteringsvägar. Allt färre företag vänder sig alltså till den vid sekelskiftet dominerande rekryteringsaktören, Arbetsförmedlingen. Två av tre företag som försöker rekrytera gör det utan att inkludera Arbetsförmedlingen som sökväg. Den operativa matchningen, alltså att den som söker arbetskraft och den arbetssökande faktiskt hittar varandra, sker ständigt på arbetsmarknaden och naturligt oftast utan inblandning av någon myndighet.

Bland dem som har använt Arbetsförmedlingen så är det nästan två av tre företag, 64 procent, som uppger att Arbetsförmedlingen fungerade ganska eller mycket dåligt som rekryteringsväg.

Vissa rekryteringsvägar fungerar dock bättre än andra. Bäst fungerande och effektivast är, enligt företagen, informella kontakter och nätverk där sex av tio företag lyckas rekrytera medarbetare via den vägen. Minst fungerande och effektiv som rekryteringsväg är Arbetsförmedlingen där endast tre av tio företag som har använt rekryteringsvägen har lyckats att rekrytera någon medarbetare.

Bland dem som har använt Arbetsförmedlingen så är det nästan två av tre företag, 64 procent, som uppger att Arbetsförmedlingen fungerade ganska eller mycket dåligt som rekryteringsväg. För informella kontakter och nätverk uppger å andra sidan fler än åtta av tio företag att rekryteringsvägen fungerade ganska eller mycket bra.

Mycket har förändrats under de senaste tjugo åren, både på arbetsmarknaden och gällande företagens rekryteringar. Ny teknik har stöpt om produktionssätt, nya innovationer och företag har uppstått som i sin tur har lett till nya kompetenskrav. Sammansättningen av de arbetssökande har förändrats och efter att Arbetsförmedlingens monopol på rekryteringstjänster avskaffades har en flora av matchningsföretag och bemanningslösningar utvecklats, bara för att nämna några saker.

Mot den bakgrunden är utvecklingen av vilka rekryteringsvägar som företagen använder inte konstig. Ingen enskild aktör och i synnerhet inte en myndighet kan tillgodose alla kompetensbehov på arbetsmarknaden.

Utvecklingen på arbetsmarknaden och resultaten i Rekryteringsenkäten ger stöd för en renodling av Arbetsförmedlingens uppdrag. Ett smalare och vassare uppdrag med fokus på bedömning av den arbetssökandes behov, anskaffande av tjänster, beslut om insatser och kontroll av leverantörer och arbetssökandes aktivitet. Matchningen kan lämnas till marknaden.

Arbetsförmedlingen
Skriven avPatrik Karlsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist