Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET11 februari 2019

Hög träffsäkerhet inom yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan spelar en viktig roll för det livslånga lärandet. 70 procent av de studerande uppger att de fått mer kvalificerade arbetsuppgifter efter examen, visar en uppföljningsstudie från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. När Myndigheten för yrkeshögskolan idag redovisar sin uppföljningsstudie av de studerandes sysselsättning visar det sig att 93 procent av de examinerade har ett jobb efter examen. 91 procent svarar att de helt eller delvis har ett jobb som överensstämmer med den utbildning de läst.

Att yrkeshögskolan spelar en viktig roll för det livslånga lärandet i arbetslivet syns också i myndighetens uppföljning. 75 procent av de studerade har ett arbete när de påbörjar sin utbildning och 70 procent av de studerande uppger att de fått mer kvalificerade arbetsuppgifter efter examen.

När yrkeshögskolan nu växer är det viktigt att värna utbildningens särart, för när arbetsmarknadens behov får stå i fokus och när utbildningar sker i nära samverkan med näringslivet blir resultatet därefter.

Mer om yrkeshögskolans statistik här.

Utbildning
Skriven avMia Bernhardsen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist