NYHET30 mars 2022

Nu behövs utbildningsreformer som stärker yrkesverksamma

Parterna har förslag om utbildningsutbud och validering med anledning av det nya huvudavtalet och omställningsstudiestödet.

Genom parternas överenskommelse får Sverige ett av världens bästa omställningssystem. Men det förutsätter att det finns ett relevant och lätt tillgängligt utbud av utbildningar för yrkesverksamma, konstaterar Mattias Dahl, vice vd.Foto: Sören Andersson

Överenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd, de nya omställnings- och kompetensstöden och det nya omställningsstudiestödet stärker Sveriges konkurrenskraft.

Men det behövs också reformer av utbildningssystemet för att förändringarna ska få full effekt. Högskolan, yrkeshögskolan och vuxenutbildningen behöver utveckla sitt utbud av utbildningar efter behoven i företag och hos yrkesverksamma. Svenskt Näringsliv, PTK och LO har nu kommit överens om ett antal reformförslag för att få ett utbud av utbildningar och möjligheter till validering som bidrar till att stärka yrkesverksammas ställning på arbetsmarknaden.

– Genom parternas överenskommelse får Sverige ett av världens bästa omställningssystem. Men det förutsätter att det finns ett relevant och lätt tillgängligt utbud av utbildningar för yrkesverksamma. Det är därför glädjande att Svenskt Näringsliv, PTK och LO nu är överens om viktiga utbildningsreformer som våra politiker behöver besluta om, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

Förslagen omfattar de frågor som parterna bedömer som mest angelägna att politiken fattar beslut om inför att reformerna träder i kraft den 1 oktober.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist