Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET6 maj 2021

Ny blogg fokuserar på kompetensförsörjning

Idag lanseras kompetensförsörjningsbloggen för att rikta ljuset mot de utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska utmaningar som behöver hanteras för att företagen ska kunna rekrytera rätt personal. ”Våra 60 000 medlemsföretag säger att kompetensförsörjningen är högprioriterad efter Corona-pandemin. Nu kraftsamlar vi för att göra våra frågor än mer tydliga och synliga i debatten”, säger Magnus Wallerå, avdelningschef för kompetensförsörjning.

Bloggen kompetensförsörjning innehåller övergripande analyser men även artiklar av mer teknisk karaktär, konstaterar Magnus Wallerå, avdelningschef för kompetensförsörjning.Foto: Ernst Henry Photography AB

Företagens efterfrågan på arbetskraft växer i takt med att pandemin klingar av. Flera centrala prognosmakare slår fast att ekonomin kommer växa under innevarande år och framförallt under de kommande åren. Vår egen företagarpanel visar att 60 procent av medlemsföretagen signalerar positiva anställningsplaner.

– Trots en hög arbetslöshet återfinns notoriska svårigheter för företagen att hitta rätt medarbetare. Arbetsmarknaden står dels med mer eller mindre permanenta strukturella hinder för att underlätta matchningen, dels temporära problem som kommer av konjunktursvängningar, säger Magnus Wallerå, avdelningschef för kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv.

Bloggen kommer att fördjupa, utveckla och medverka till att finna svar på följande frågeställningar: Hur ska företagen hitta rätt kompetens? Hur ska matchningen förbättras? Vilka arbetsmarknadsreformer krävs för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt? Hur ska forskningen utvecklas för att bidra till innovation och tillväxt? Kommer skolan klara av att bidra så att vi får en ungdomsgeneration med de kunskaper och färdigheter som såväl näringslivet, som vårt land i stort, behöver?

Breda frågor ska kunna kokas ned och behandlas i såväl tekniska termer, som mer övergripande analyser.

– Genom att skapa en ny enhet med namnet Kompetensförsörjning och internrekrytera våra mest framstående experter på utbildnings- och arbetsmarknadsområdet, kommer ny energi frigöras och mer fokus kunna riktas på kompetensförsörjningsfrågan. Satsningen rivstartas med bloggen, säger Magnus Wallerå.

Läs mer

Kompetensutveckling
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist