NYHET7 juli 2023

Nya direktiv ger större inflytande över yrkesutbildningen

Det behövs fler vägar för initiativ till yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna där branschernas inflytande över innehåll och utformning är tydligt, anser Svenskt Näringsliv, som välkomnar de tilläggsdirektiv som nyligen kom till den pågående Yrkesvuxutredningen.

Hanna Cederqvist, policyexpert utbildningspolitik. Foto: Stefan Tell

Nyligen kom viktiga tilläggsdirektiv till den pågående Yrkesvuxutredningen (Långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna).

Utredningen ska sedan tidigare kolla på hur yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen kan bli mer effektiv och bättre anpassad efter de behov som finns, både på arbetsmarknaden och hos individen. Bland annat ska utredningen se över urvalsreglerna och hur långsiktigheten inom yrkesvux kan stärkas, något som innebär hinder idag.

Det är en utredning som är högt prioriterad för oss på Svenskt Näringsliv eftersom den gymnasiala yrkesutbildningen är avgörande för näringslivets kompetensförsörjning. Det finns även en hel del utvecklingspotential för att stärka yrkesvux som kompetensförsörjare till näringslivet och göra utbildningsformen bättre anpassad till dagens arbetsmarknad.

Yrkesvuxutredningen har sedan tidigare uppdrag om att ta fram en ny modell för yrkesutbildning för vuxna. I tilläggsdirektiven tydliggörs uppdraget och i de nya direktiven framgår att utredaren ska föreslå inriktning och utformning av en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå med utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. Tilläggsdirektiven lyfter också att arbetslivets inflytande behöver stärkas.

Svenskt Näringsliv har varit kritiska till den smala tolkningen av uppdraget men ser nu tilläggsdirektiven som ett viktigt steg i rätt riktning. Det behövs fler vägar för initiativ till yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna där branschernas inflytande över innehåll och utformning är tydligt, anser Svenskt Näringsliv, som jobbat hårt för förändringen.

Direktiven anger att Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh) ska vara förvaltningsmyndighet åt denna nya form av yrkesutbildning. Det är av största vikt att yrkeshögskolans särart, arbetssättet och flexibiliteten för den eftergymnasiala yrkesutbildningen som idag ligger under myndigheten inte påverkas eller förändras till följd av denna nya utbildningsmodell på gymnasial nivå.

VuxenutbildningYrkesvux
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist