NYHET22 december 2021

Nya regler kan förbättra arbetskraftsinvandringen

Regeringen har presenterat nya regler kring arbetskraftsinvandring. Flera förslag förbättrar förutsättningarna för yrkesskickliga att komma hit, anser Magnus Wallerå, avdelningschef för kompetensförsörjning. ”Utan den tillgången på kompetens försämras vår konkurrenskraft.”
 

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman och Magnus Wallerå, avdelningschef för kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv. Foto: Jessica Gow/Svenskt Näringsliv

Regeringen har presenterat nya åtgärder kring arbetskraftinvandring till Sverige.

En väl fungerande arbetskraftsinvandring är viktig för näringslivets kompetensförsörjning och bidrar med stora skatteintäkter. Näringslivet behöver yrkesskickliga medarbetare, oavsett om vi pratar om it-tekniker eller servicetekniker, konstaterar Magnus Wallerå, avdelningschef för kompetensförsörjning.

– Utan den tillgången på kompetens försämras vår konkurrenskraft och näringslivets möjligheter att generera välstånd försämras. I dag ställs krav på löner, försäkringar och andra anställningsvillkor i enlighet med kollektivavtal. Detta är i linje med svenska modellen och bör även gälla för arbetskraftsinvandrare.

Magnus Wallerå menar att flera av förslagen i lagrådsremissen förbättrar förutsättningarna för arbetskraftsinvandring bland annat att begränsningen av den sammanlagda tillståndstiden för arbetstillstånd tas bort och åtgärder för att stoppa kompetensutvisningarna.

Däremot anser han att förslaget om så kallade ”bindande anställningsavtal” är ineffektivt och verkningslöst för att komma åt kriminella aktörer.

– I slutbetänkandet finns effektiva förslag som syftar till att beivra arbetskraftsexploatering, som att kriminalisera handel med arbetstillstånd och exploatering av utländsk arbetskraft samt skyldighet för Migrationsverket att anmäla oegentligheter inom personlig assistans.

– Svenskt Näringsliv har tagit fram en Näringslivsagenda med ett antal förslag för att motverka kriminalitet inom arbetskraftsinvandring. Det handlar till exempel om att stoppa möjligheten till spårbyte, underlätta informationsöverföring till myndigheter och stärkta kontroller bland annat inom personlig assistans, säger Magnus Wallerå.

Utredning om arbetskraftsinvandring är på remiss till den 8 januari. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Arbetskraftsinvandring
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist