REMISSVAR21 januari 2021

Promemorian Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation

MOTTAGARE
Utbildningsdepartementet
Externt diarienummer
U2020/05409
Svenskt Näringslivs diarienummer
2020-200

Tillgång till skolors resultat är en förutsättning för att förbättra skolors kvalitet och driva skolutvecklingen framåt. Att skolstatistik finns tillgänglig är viktigt för samtliga aktörer inom det svenska skolväsendet. Tillgången till jämförbara uppgifter om skolors resultat och förutsättningar är också avgörande för att elever och föräldrar ska kunna göra välgrundade skolval. Därför är den situation som vi nu har hamnat i djupt olycklig. Alltsedan SCB:s olyckliga praxisändring kring sekretessen för vissa skoluppgifter befinner vi oss i en situation som ingen har önskat, allra minst de fristående skolorna. Det är angeläget att en tillfredställande lösning snabbt kommer på plats och att den lösningen säkerställer att den statistik vi tidigare tog för given även på sikt finns tillgänglig.

Svenskt Näringsliv tillstyrker promemorians förslag att införa en undantagsregel i 23 kapitlet i Offentlighets- och sekretesslagen. Då förslagen syftar till att återställa rättsläget till hur det var tidigare så anser Svenskt Näringsliv även att den föreslagna förändringen borde kunna göras permanent.

Ansvarig handläggareJohan Olsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist