Rapport9 december 2020

Resultatanalys för yrkesutbildningen

Coronakrisen har drabbat Sverige och svenska företag hårt. Innan krisen fanns stora matchningsproblem på arbetsmarknaden och samtidigt som arbetslösheten var hög hade många företag svårt att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens.

Varje del av utbildningssystemet har olika problem, utmaningar och möjligheter. Det gäller också den gymnasiala yrkesutbildningen. Den är viktig både för eleverna och för svenska företag. I Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät är gymnasial yrkesutbildning den mest efterfrågade utbildningsbakgrunden när företagen ska rekrytera. Oavsett vilken kompetens företagen letar efter har de svårt att hitta rätt. Sju av tio företag upplever att det är svårt att rekrytera rätt kompetens och vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas. När det kommer till att rekrytera kompetens motsvarande gymnasieskolans yrkesprogram har sex av tio företag svårt eller mycket svårt att hitta rätt.

Kompetens motsvarande gymnasial yrkesutbildning finns på gymnasieskolans yrkes­ program och i vuxenutbildningen. De två delarna av utbildningssystemet har likheter. Det centrala problemet är att utbudet av utbildningsplatser inte alls motsvarar före­ tagens behov och att dimensioneringen av gymnasieskolan och komvux inte styrs av arbetsmarknadens behov. Vi behöver fler elever på både yrkesprogrammen och i den yrkesinriktade vuxenutbildningen. Yrkesutbildningarnas attraktionskraft behöver öka. Kvaliteten och resultaten i utbildningarna behöver förbättras. Företags och branschers involvering behöver öka för att förbättra yrkesutbildningarnas relevans. Om vi inte ser förbättringar när det gäller utbudet, attraktiviteten och kvaliteten så kommer företagens problem att rekrytera duktiga medarbetare att fortsätta att förvärras.

Det behövs också särskilda insatser för elever som inte är behöriga till nationella program på gymnasieskolan. Alldeles för många elever finns idag på gymnasie­ skolans introduktionsprogram. Vägen till ett jobb och till etablering på arbets­ marknaden behöver bli både bättre och tydligare.

Bilden av den gymnasiala yrkesutbildningens resultat i den här rapporten är bitvis dyster läsning. Det finns mycket som behöver bli väsentligt bättre. Men allt är inte nattsvart. På många håll runt om i Sverige bedrivs det utbildningar av hög kvalitet där eleverna ges en bra utbildning och snabbt skaffar sig ett jobb eller startar eget företag, och där företag och branscher är involverade i utbildningen. Vi är övertygade om att det finns stor potential i den gymnasiala yrkesutbildningen. Med rätt priori­ teringar och insatser kan fler elever få en bra start på arbetslivet och fler vuxna få en andra chans eller byta yrkesbana, samtidigt som företagens kompetensförsörjning förbättras.

Webbinarium: Yrkesutbildningens utmaningar

Se webbinariet från den 9 december med panelsamtal med politiken och samtal mellan branschföreträdare, LO och SKR.

Skriven avDenna rapport är framtagen av WSP på uppdrag av Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist