LogoLogo
LogoLogo
NYHET20 november 2019

Så blir studievägledningen effektivare

Studievägledningen i den svenska skolan måste bli bättre, anser flera instanser. Större möjligheter att mäta och följa upp verksamheten samt en övergripande strategi på området är centralt, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv.

Yrkesvägledning
Ett problem med studie- och yrkesvägledningen är att många kommuner saknar tydliga, konkreta mål för vad man vill med vägledningen, anser skolexperterna Johan Olsson och Karin Rebas.

Studievägledningen i den svenska skolan är ifrågasatt. Regeringens utredning ”Framtidsval” visar på stora brister när det gäller tillgång till studie- och yrkesvägledning – och även stora variationer i den vägledning som erbjuds.

Enligt utredaren Marie-Hélène Ahnborg är studievägledningen åsidosatt, trots att läroplan och skollagen poängterar att stödet ska genomsyra alla utbildningar.

Utredningen rekommenderar bland annat ett förtydligande av uppdraget, rollen och ansvaret för studie- och yrkesvägledare.

Svenskt Näringsliv håller med utredaren i bedömningen men vill också lägga mer fokus på styrning och ledning av syv-verksamheten. Det framgår av en ny rapport om studie- och yrkesväglednings framtid.

I studien konstateras att studievägledningen är viktig för att underlätta elevens val av studier och yrke. Ambitionsnivån bör därför höjas, förutsättningarna bli bättre.

Enligt skolexpert Karin Rebas så måste studie- och yrkesvägledningen bli en integrerad del av hela skolverksamheten i högre grad än idag.

Dessutom är perspektivet alltför snävt i mötet med eleverna. Många gånger är det frågan om samtal, som utgår från elevens önskemål, utan tillräcklig anknytning till arbetsmarknaden, konstaterar hon.

– Utan aktuell kunskap om arbetsmarknaden är det svårt att lotsa eleverna till rätt val. Många elever väljer därför fel linje till gymnasieskolan och hoppar av i ett tidigt skede.

Ett av problemen är ett luddigt uppdrag, där många kommuner saknar tydliga, konkreta mål för vad man vill med vägledningen.

Främsta uppgiften för studie- och yrkesvägledarna är självklart att guida eleverna inför kommande val. Men beroende på vem som pratar om studie- och yrkesvägledning så finns det också väldigt många andra uppgifter den förväntas fylla. En faktor som ofta glöms bort är styrningen och ledningen av verksamheten, menar Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.

– Det finns ett stort behov av ökad mätbarhet och uppföljning när det gäller huvudmännens arbete med studie- och yrkesvägledning. Det är också centralt att ha en övergripande strategi på området, säger Johan Olsson.

Rapporten listar följande framgångsfaktorer:

  • Skapa konkreta mål för studie- och yrkesvägledning
  • Skapa förutsättningar så att målen genomsyrar verksamheten (tid, resurser och kompetensutveckling)
  • Skapa en tydlig ansvars- och rollfördelning
  • Se till att målen följs upp
Utbildning
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist