NYHET19 februari 2016

Tredjeklassare på spaning efter hur äldre vill bo

Tredjeklassarna på Bosvedjeskolan ska göra Sveriges största trygghetsboende roligare och hälsosammare. ”Det är så stimulerande att se barnens engagemang när de får jobba med det som är viktigt på riktigt. Eleverna känner sig verkligen delaktiga i bygget", säger Margaretha Nilsson, klasslärare för 3B på Bosvedjeskolan.

Margaretha Nilsson och kollegan Ida Eriksson, lärare på Bosvedjeskolan i Sundsvall, tvekade inte en sekund att hoppa på projektet ”Värdeskapande lärande” – ett samarbete mellan det kommunala byggbolaget Mitthem och Barn- och utbildningsförvaltningen i Sundsvall. Förutom Bosvedjeskolan deltar även barn från Polstjärnans förskola samt sjätteklassare på Lucksta skolan.

Projektet går ut på att barnen ska komma med idéer som skapar en värdefull vardag för de blivande hyresgästerna på det trygghetsboende som Mitthem bygger vid norra kajen i Sundsvall.

– Vi strävar hela tiden efter att barnen ska ha en mottagare i skolarbetet. De ska känna att de skapar ett värde för någon annan, vilket är precis vad de får göra när de tar fram idéer till Mitthem, säger Margaretha Nilsson.

Pensionärsspaning

Barnen introducerades till bygget i maj förra året. Under sommarlovet fick de göra en pensionärsspaning; vad tycker äldre om att göra, vad behöver de för att må bra och vara trygga? Efter sommaren fortsatte projektet och barnen började terminen med att intervjua äldre människor. Margareta Nilsson och Ida Eriksson har hela tiden samarbetat för att väva in projektets uppgifter på bästa sätt i den ordinarie undervisningen.

– I tredje klass ingår det att intervjua och sammanställa material, så barnen fick formulera egna frågor till pensionärerna, som de sedan sammanfattade. Projektet har funnits med hela läsåret och vi har sett till att koppla det till läroplanen; det blir mycket svenska och SO, säger Margaretha Nilsson.

Den senaste tiden har barnen arbetat i mindre grupper med att ta fram en tydlig idé på hur pensionärerna kan få en innehållsrik vardag på trygghetsboendet. Och de har nyligen fått en rundtur på bygget.

– Det är så stimulerande att se hur engagerade barnen är i att hitta lösningar på hur boendet kan bli bra för de äldre. Det riktigt syns att detta är viktigt för dem, säger Margaretha Nilsson.

Lyssna på alla idéer

Caroline Lorentzon, processledare på Barn- och utbildningsförvaltningen, har följt klassernas arbete sedan starten 2015. Hon har fungerat som ett bollplank för lärarna och varit ute i klassrummen och hjälpt till med jämna mellanrum.

– Entreprenörskap är oftast ett ämne man lyfter i slutet av terminen när man bockat av sina åtaganden mot läroplanen. Det blir som en happening. Här har man istället arbetat kontinuerligt med projektet under ordinarie lektionstid och kopplat det till läroplanen, säger Caroline Lorentzon.

Just nu filar tredjeklassarna på sina slutgiltiga idéer som de sedan ska presentera från scenen på Sundsvalls teater den 5 april. Caroline Lorentzon påpekar att det varit viktigt att visa barnen att de tar tillvara och lyssnar på alla idéer.

– De idéer som väljs ut att för att bli till verklighet på trygghetsboendet kommer inte att premieras individuellt. Istället blir det stoltheten över att ha utfört ett uppdrag som kommer andra till glädje som får vara vinsten.

Framtida yrkesval

Kate Almroth, projektledare på Mitthem, ska sitta med i juryn den 5 april. Hon ser framemot att få ta del av elevernas idérikedom och sedan förverkliga några av dem i trygghetsboendet.

– Barnen har varit helt fantastiska. Jag är stolt över att Mitthem valt att involverat barnen i företagets utmaning att utforma nya typer av bostäder i en tid med en växande åldrande befolkning. Det är ett arbete som har en stor betydelse på barnens liv och hur de ser på näringslivet och sina framtida yrkesval. Det här borde fler företag göra.

Värdeskapande lärande

Satsningen ”Värdeskapande lärande” startade hösten 2014 och är baserad på forskning från Chalmers entreprenörsskola och stiftelsen Drivhuset. Ett flertal arbeten har påbörjats inom Barn och utbildning samt mellan övriga förvaltningar och kommunala bolag runt om i Sverige. Omkring 220 skolchefer, pedagoger, elever och studie- och yrkesvägledare och representanter från det övriga arbetslivet har hittills deltagit i satsningen.

Entreprenörskap
Skriven avPernilla Holmlund
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist