NYHET23 juni 2022

Välkommen inventering av utbud för omställning!

Regeringen har gett statliga universitet och högskolor uppdraget att analysera sitt utbildningsutbud för yrkesverksamma. Bra, men det krävs mer, anser Svenskt Näringsliv. 

Högskolan får en allt viktigare roll för livslångt lärande. Högskolan behöver utveckla sitt utbud av utbildningar efter behoven i företag och hos yrkesverksamma, skriver Ulrika Wallén, policyexpert, kompetensförsörjning.

I veckan aviserade regeringen ett uppdrag till landets lärosäten att göra en översyn av sitt utbildningsutbud för yrkesverksamma. Det är ett välkommet initiativ som Svenskt Näringsliv påvisat behov av. Beskedet kommer i samma vecka som parterna Svenskt Näringsliv, PTK och LO skriver under ett historiskt avtal om trygghet, omställning och anställningsskydd på svensk arbetsmarknad.

Men för att reformen ska få full effekt behöver den kompletteras med reformer av utbildningssystemet. Undertecknande parter har tillsammans identifierat ett antal reformförslag i syfte att säkerställa tillgången och tillgängligheten till utbud av utbildningar och möjligheter till validering som bidrar till att stärka yrkesverksammas ställning på arbetsmarknaden.

Fler yrkesverksamma har en högskoleutbildning sedan tidigare, vilket gör att högskolan blir naturlig för kompetensutveckling och omställning inom ramen för omställningsstödet. Det här gör att efterfrågan på ett attraktivt, relevant och flexibelt utbud av kortare kurser för yrkesverksamma kommer att öka. Högskolan kommer att få en allt viktigare roll för livslångt lärande. Högskolan behöver utveckla sitt utbud av utbildningar efter behoven i företag och hos yrkesverksamma.

Genomlysningen är därför välkommen och betydelsefull för att lärosätena bättre ska kunna möta såväl studenternas efterfrågan som arbetsmarknadens behov. Men det behövs göras mer som att skapa varaktiga och långsiktigt stabila förutsättningar för livslångt lärande och ett tillgängligt, relevant, flexibelt, digitaliserat och uppdaterat utbud för yrkesverksamma som utgår från näringslivets och den övriga arbetsmarknadens behov.

Regeringens pressmeddelande

Högskolan
Skriven avUlrika Wallén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist