NYHET9 februari 2022

Förslag om sjukvårdsförsäkring försämrar för alla  

Ett regeringsförslag försvårar möjligheten att erbjuda privata sjukvårdsförsäkringar. ”Konsekvensen är att personal, lokaler och vårdutrustning inte används tillräckligt effektivt. Vi får mindre vård för skattepengarna”, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.

Svenska företag erbjuder sjukvårdsförsäkring till medarbetare för att förkorta sjukfrånvaron.

Regeringen har gett en utredare i uppdrag att föreslå lagändringar som kommer att försvåra möjligheten att erbjuda privata sjukvårdsförsäkringar.

För det första vill regeringen att det inte ska vara tillåtet för en vårdgivare, som har avtal med en region, att samtidigt erbjuda försäkringsfinansierad vård för sådan vård som avtalet med regionen avser.

Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

För det andra vill regeringen att den som får vård via en privat försäkring inte ska få kunna få remiss till offentligt finansierad vård.

Om de föreslagna åtgärderna blir lag kommer konsekvensen att bli att personal, lokaler och utrustning inom vården kommer att nyttjas mindre effektivt, och att vi får mindre vård för samma skattepengar. Tillgången till försäkringsfinansierad vård kommer sannolikt att minska och trycket öka på den offentligt finansierade vården, när fler patienter söker sig dit, med ökade köer för alla som följd.

Dessutom riskerar förslaget, att den som får vård via en privat försäkring inte längre skulle kunna få en remiss till den offentliga vården, att leda till att livsnödvändig vård fördröjs. 

Att genom politiska åtgärder försöka minska tillgången till privata sjukvårdsförsäkringar har varit en del av den nuvarande regeringens vårdpolitik. Det är ett känt faktum att väntetiderna till vård som regel är korta för de som har sjukvårdsförsäkringar, och att den bristande tillgängligheten, med långa köer, är den offentligfinansierade vårdens kanske största problem.

Därför är en fungerande sjukvårdsförsäkringen utomordentligt viktigt för de svenska företagen.

Dessa erbjuder sjukvårdsförsäkring till medarbetare i syfte att förebygga och förkorta sjukfrånvaro, vilket bidrar försäkringen till en väl fungerande produktion och konkurrenskraft.

I en nyligen genomförd enkätundersökning, se nedan, anser så många som sex av tio företag som tecknat sjukvårdsförsäkring att ”den är en nödvändighet för att säkerställa företagets drift och överlevnad”.

Regeringen måste stoppa sina egna planer på att försvåra för privata sjukvårdsförsäkringar i papperskorgen.
Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik

Risken att driva företag i Sverige skulle alltså öka för en stor andel av Sveriges företag om tillgången till sjukvårdsförsäkring försvåras, och företagsklimatet försämras i ett läge när den internationella konkurrensen blir allt tuffare. På hemmaplan undermineras i förlängningen välståndsutvecklingen.

Regeringen måste stoppa sina egna planer på att försvåra för privata sjukvårdsförsäkringar i papperskorgen. Regeringen måste i stället lägga fokus på att radikalt förbättra tillgängligheten och korta köerna i den offentligt finansierade vården.

Kvalitet och effektivitet i välfärden
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist