NYHET17 mars 2022

”Marknadsexperimentet” har ökat kvaliteten och effektiviteten i välfärden

Enligt en rapport från Tankesmedjan Tiden har ”marknadsexperimentet” i välfärden lett till sämre kvalitet, men slutsatsen kritiseras nu av en av de forskare rapporten hänvisar till. ”Tvärt om vad Lindgren hävdar visar empirin att marknadsinslagen lett till ökad kvalitet och lägre kostnader”.

Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik

I rapporten ”Varje förslösad skattekrona” (Tankesmedjan Tiden, 2022), publicerad i januari i år, riktar Anne-Marie Lindgren kritik mot ”marknadsexperimentet” i välfärden. Friskolorna skapar segregation och minskad likvärdighet, vårdvalet gynnar mest höginkomsttagare, ”privatiseringarna” har lett till splittrade, mindre kostnadseffektiva organisationer. Enligt Lindgren var det ett misstag att öppna välfärden för vinstdrivande företag, och hon anser att denna slutats är empiriskt grundad.

En av de forskningssammanställningar Lindgren lutar sig mot är skriven av Mårten Blix och Henrik Jordahl: ”Privatizing Welfare Services – Lessons from the Swedish experiment” (Oxford University Press, 2021). Boken bygger på mer än 60 empiriska studier på svensk data – bland annat tio studier om äldreomsorgen, 23 studier om sjukvården och 30 studier om skolan.

Problemet är bara att Blix och Jordahls samanställning inte ger stöd åt Lindgrens slutsatser. Tvärt om vad Lindgren hävdar visar empirin att marknadsinslagen lett till ökad kvalitet och lägre kostnader, även om vissa reformer borde ha utformats annorlunda (författarna pekar särskilt på problem med betygsinflation och fusk i assistansersättningen).

Nu har Blix skrivit en 30 sidor lång kommentar till ”Varje förslösad skattekrona”. Han kritiserar Lindgren för att utelämna mängder av studier som inte stödjer hennes påståenden och för att ge en missvisande bild av det samlade kunskapsläget, som är ett helt annat idag än när SNS uppmärksammade antologi ”Konkurrensens konsekvenser” utkom 2011.

Det stämmer till exempel inte att ”besparingar och vinstkrav” har försämrat äldreomsorgen. Konkurrensutsättningen har ökat livslängden i särskilt boende och minskat kostnaderna, och brukarna i de kommuner som infört Lagen om Valfrihetssystem i hemtjänsten är mer nöjda. Skolsegregation har visserligen ökat men det beror huvudsakligen på boendesegregation. Friskolorna bidrar till bättre resultat i grundskolan, även utifrån indikatorer som inte beror på betygsinflation. Att vårdvalet och den ökade tillgängligheten framför allt gynnat socioekonomiskt starka grupper stämmer inte. I Stockholm har den ökade tillgängligheten gynnat svaga grupper mest. Och så vidare.

Titeln på Lindgrens rapport syftar förstås på Gustav Möllers bevingade ord: ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”. Dessbättre visar empirin att ”marknadsexperimentet” i välfärden minskat slöseriet.

Villkoren för privata välfärdsföretag
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist