NYHET19 maj 2022

Dialog och samverkan i fokus för SME-kommitténs nya ordförande

”Lyssna på de små och medelstora företagen. De ser förändringar först och kan agera som katalysator för förändringar”, säger Marie Svensson, som är nyvald vice ordförande i Svenskt Näringsliv och tillika ny ordförande i SME-kommittén. 

Sven-Olof Gudmundsson, avgående ordförande för SME-kommittén, tillsammans med den nya ordföranden Marie Svensson. 

Sedan år 2017 har Marie Svensson varit ledamot i SME-kommittén och även ledamot på eget mandat i Svenskt Näringslivs styrelse. På Svenskt Näringslivs stämma den 19 maj valdes Marie Svensson till ny ordförande i SME-kommittén och därmed också till vice ordförande i Svenskt Näringslivs styrelse.

Det går inte att ta fel på hennes engagemang för SME-företagens villkor. Hon menar att små och medelstora företag har örat mot marken och upptäcker ofta förändringar och skeenden först. Därför kan de agera katalysator för frågor som kan bli aktuella för alla framöver.

– Ett sådant exempel handlar om brottsligheten som drabbar företag. Det är en fråga som vi i SME-kommittén började lyfta för flera år sedan och idag ser vi att den är på allas agenda. Så lyssna på SME-kommittén – för så får man reda på om vad som kommer hända framöver!

SME-kommittén har – trots att ledamöterna företräder olika branscher – ungefär samma frågor och samma utmaningar.

– Vi pratar därför inte i sak för vår egen skull utan för hela företagandet i hela landet. Vi vet att vi företagare utgör grunden till välfärden, att vi skapar flest jobb. Det är ett fantastiskt gäng, som har ett enormt engagemang för företagandets villkor, så det ska verkligen bli en stor ära att få vara ordförande för SME-kommittén. Jag känner mig mycket hedrad!

Verksam i 25 år

Marie Svensson beskriver gärna sig själv som ”en udda fågel i SME-kommittén”. Detta syftar till att hennes företag, Tjeders Industri AB, är något så ovanligt som ett personalägt företag. Företaget är 80 år gammalt och deras nisch är elektroniska produkter, såsom larm, med fokus på vård och omsorgssektorn. Grundarna testamenterade företaget till personalen i brist på en arvinge som kunde driva företaget vidare och på den vägen har det fortsatt. Marie Svensson har varit verksam i företaget i 25 år och via Teknikföretagen utvecklat ett engagemang även i Svenskt Näringsliv.

– Jag har en stor tacksamhet till Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer. De hjälper oss företagare att kunna fokusera på affärerna då vi kan få stöd i frågor som rör hur man på bästa sätt tar hand om sina medarbetare.

På agendan för alla som arbetar för näringslivet ligger förstås hur företagandet kan främjas för att klara de utmaningar som dels pandemin, dels kriget i Ukraina medfört. Marie berättar om hur hennes företag fått bekymmer med leveranser, likt så många andra. Så vad kan göras för att förbättra situationen för företagen?

– Sverige behöver inte vara bäst i klassen på att överimplementera EU-lagstiftning och speciellt inte i det här läget. Ofta medför dessutom detta att resultatet blir sämre, ofta i hållbarhets- och miljöhänseende. Det saknas konsekvensanalyser och förståelse för företagens vardag, vilket är viktigare än på länge. Det är tufft för många företag nu, en annan sorts tuffhet med materialbrister och ökande kostnader för transporter, varor och energi. Vi kommer få se efterdyningar för de som levt på marginalen.

Kommer då detta bli en stor fråga i årets valrörelse? Marie Svensson är inte helt övertygad om detta.

– Våra frågor brukar inte vara stora tyvärr. Den politiska debatten handlar alltför sällan om långsiktiga frågor, trots att det är vi företagare som är en stor grund för att kunna skapa välfärden i vårt samhälle. Jag skulle gärna se en diskussion om hur vi kan undvika att underminera företagens möjligheter att klara dagens extrema kostnadsökningar. Svenska företag måste få möjligheter att bibehålla konkurrenskraften.

Samverkan är något Marie Svensson brinner för, och detta i flera olika avseenden. Till exempel menar hon att små och stora företag bör hjälpas åt mer, inte minst lokalt på mindre orter där de behöver varandra för att få lokalsamhället att fungera.

– Det är på lokal nivå vi mindre företag verkar och därför är både SME-kommitténs och Svenskt Näringslivs närvaro viktig i hela landet. Så kan vi också öka förståelsen för vad som kan stärka det lokala företagsklimatet.

Ett annat ämne inom ramen för samverkan handlar om dialogen mellan skola och näringsliv, ett ämne som har en hög prioritet på Maries agenda.

Vi företagare kan inte klaga på att vi inte hittar rätt utbildad personal om vi inte samtidigt ställer upp och tar emot praoelever och praktikanter.

– Vi företagare kan inte klaga på att vi inte hittar rätt utbildad personal om vi inte samtidigt ställer upp och tar emot praoelever och praktikanter. Men detta kräver att vi involveras i skolans planering och får lite framförhållning. Det samma gäller vidareutbildningar och yrkesutbildningar; företagen måste få vara med i en dialog om hur det livslånga lärandet ska gå till och vilken roll företagen kan spela i detta.

Marie berättar att Eskilstuna satte som mål att bli landets bästa SME-kommun; en målsättning hon önskar att fler kommuner skulle kunna inspireras av.

– Jag inser förstås att det samarbetet mellan kommun och näringsliv oftast är enklare i mindre kommuner, men jag vill understryka att frågor som företagande och företagsklimat inte är en fråga enkom för näringslivskontoret utan för hela kommunhuset! Vi företagare behöver också försöka förstå kommunens utmaningar för att det ska bli bra. Här kan vi i SME-kommittén och Svenskt Näringslivs regionkontor samarbeta ytterligare för att komma vidare i dessa dialoger.

Susanne Ydstedt

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist