NYHET20 oktober 2022

Kvalitet och nytänkande måste viktas tyngre i upphandlingar 

Offentliga upphandlingar måste fokusera mer på kvalitet än pris – annars utvecklas inte verksamheterna. Det menar Karl Johan Börjeson, vd för ProTrain, med lång erfarenhet från upphandlingar inom järnvägsbranschen.  

Karl Johan Börjeson är vd för ProTrain och ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Foto: Anna Hedensjö Johansson

Idag är det oftast priset som styr vem som vinner en upphandling. Det medför att kvalitet - och till viss del även innovationer - kommer i andra hand. För Karl Johan Börjeson, vd på ProTrain och ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté, är det frustrerande att upphandlingsunderlagen ofta kräver mer uppgifter om exempelvis företagets finansiella status än redovisningar om hur företaget skulle kunna bidra till att höja kvaliteten på utförd tjänst.  

– Givetvis vill även upphandlarna ha en högre kvalitet, men för att nå dit borde de motivera oss som lägger anbud att visa på förbättringar vi vill erbjuda. Jag förstår problematiken. Det är enklare att välja efter pris och risken för överklaganden blir mindre, men det är både synd och tråkigt att förenkla processen så pass långt att det enbart handlar om kronor och ören. Jag är skolad i att det alltid går att finna bättre sätt att göra saker på och menar att det går även i detta sammanhang.  

Tråkigt att förenkla processen så pass långt att det enbart handlar om kronor och ören.

Järnvägsbranschen var länge ett monopol. I samband med avregleringen vid sekelskiftet knoppades SJ:s utbildningsdel av och det är den som ligger till grund för ProTrain. Bolaget, som är ett andra generationens familjeföretag, sysslar med järnvägsrelaterade affärer ovanpå spåren, såsom utbildning av lokförare, driver växlingsverksamhet i bland annat Göteborgs och Gävles hamn, har trafiklicens i Sverige och Norge samt bemannar med personal. De har anammat en aggressiv tillväxtstrategi och närmar sig idag cirka 150 anställda medarbetare.  

Stor kompetensbrist

Just personalfrågan är aktuell inom branschen, som lider av stor kompetensbrist. Värst är bristen på lokförare, men det behövs också fler tågtekniker och kunniga inom infrastruktur. Varje utbildningsplats lockar kring 10 sökanden, så intresset är stort. Dock är ställtider för planering och tilldelning av antalet utbildningsplatser lång, vilket gör det svårt att tillgodose dagens och morgondagens behov av kompetens. Karl Johan Börjeson menar dock att en viss del av kompetensbristen är självförvållad från myndighetshåll.  

– Tyvärr har man från Transportstyrelsen och EU låst sig fast vid att det ska krävas ett godkänt betyg från treårigt gymnasium för att få ett förarbevis och kunna jobba som bangårdsoperatör. Det gör att vi tappar många potentiella medarbetare som säkert skulle varit utmärkta för det jobbet. På så sätt så skapar ”vi” faktiskt en del av kompetensbristen själva.  

Karl Johan Börjeson valdes in som ledamot i både SME-kommittén och i Tågföretagens styrelse i år. Engagemanget för branschen och för företagandets villkor går inte att ta miste på. 

–Järnvägen är en bransch i tiden och kalkylerna för att köra gods på räls är bättre än på länge. Detta måste vi vårda och vi vill bidra till att möta det ökande behovet. Överhuvudtaget måste vi få bättre villkor för företagen, inte minst de mindre. Jag är därför positivt överraskad av det genomslag som SME-kommittén har. Tillsammans har vi ett nätverk där vi kan hjälpas åt att få ökat tryck i frågor som är viktiga för oss alla, som exempelvis mina hjärtefrågor upphandling, konkurrens och kompetensförsörjning, säger Karl Johan Börjeson.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist