NYHET13 juni 2022

Därför tappar installationsbranschen affärer 

Osund konkurrens hör till vardagen för privata företag i installationsbranschen. Utsatta områden är installation och försäljning av laddstolpar och solceller.

De kommunala elbolagens försäljning av solceller och elstolpar har inte lagstöd i varken kommunallagen eller ellagen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Statliga och kommunala energibolag tränger ut privata företag i installationsbranschen, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv och Installatörsföretagen. Nästan hälften av Installatörsföretagens medlemsföretag menar att osund konkurrens hör till vardagen, framför allt när det gäller installation och försäljning av laddstolpar och solceller.

– Konsekvensen av det här är att vi tappar affärer. Vi kan inte sysselsätta vår personal och vi kan inte göra det till de marginaler vi behöver. Kommunala bolag prispressar en marknad som redan är en lågmarginalsbransch, sa Patrik Sandstedt, vd på Sandstedt El, under seminariet ”Konkurrens från offentliga aktörer i installatörsbranschen”.

Kommunala bolag prispressar en marknad som redan är en lågmarginalsbransch.
Patrik Sandstedt, vd Sandstedt El

Patrik Sandstedt är en av få privata aktörer i branschen som öppet vågar dela sitt missnöje i frågan, då majoriteten av privata installationsbolag är både kund och konkurrent till offentliga energibolag. Rapporten visar att ett av tre privata installationsföretag inte lyfter konkurrensproblemen för att behålla sina kundrelationer. En av fem är tysta av rädsla för att den offentliga aktörens myndighetsutövning ska påverkas till deras nackdel.

– Med oro kan man höra att det finns en rädsla för påverkad myndighetsutövning. Det är allvarliga saker. Men det behövs mycket mer än svepande påståenden, replikerade Helena Linde, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner.

Enligt Ola Månsson, vd på Installationsföretagen, är det bekymmersamt när en kommun levererar samma tjänster som de privata företagen.

– När de kommunala bolagen tar jobben så måste man ställa sig frågan: jobbar de under samma villkor?

Stefan Sagebro, expert på konkurrens och statsstöd, rapportförfattare.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Svaret är nej, menar Stefan Sagebro som författare av rapporten och expert på konkurrens och statsstöd på Svenskt Näringsliv. Han pekar på att Vattenfall och de kommunala energibolagen har flera konkurrensfördelar. Bland annat har de högre trovärdighet, större möjlighet till finansiering och bättre förutsättningar att nå ut.

– Konkurrensfördelarna tar sig uttryck i lägre priser än vad som är marknadsmässigt, sa han.

– De kommunala bolagen rider på ett förtroendekapital. Det hämmar vår marknad, inflikade Patrik Sandstedt.

Inget lagstöd

Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan, gör bedömningen att de kommunala elbolagens försäljning av solceller och elstolpar inte har lagstöd i varken kommunallagen eller ellagen. Därför finns det inget juridiskt hinder för att förbjuda deras säljverksamhet, menar han.

– Det här har löpt på för att offentliga verksamheter inte har tänkt: har jag kompetens att göra det här som offentlig aktör? Är det jag gör överhuvudtaget tillåtet? Det måste de göra, sa han.

Helena Linde håller med om att det finns ”otydligheter i rättsläget”, men understryker samtidigt att Sveriges elektrifiering bör prioriteras.

– Att rulla ut el i Sverige är en av våra viktigaste frågor för näringslivet, kommunerna, regionerna och alla invånare. Vi måste arbeta tillsammans för att få det här att fungera, sa hon.

Ola Månsson poängterade även han att de inblandade behöver samarbeta för att rulla ut elektrifieringen så snabbt som möjligt. Men det kräver klara gränser och en öppen dialog.

– I nuläget är det svårt att veta om kommunen är min kund eller konkurrent. Det krävs en tydlig rollfördelning och professionella upphandlingar, sa han.

Tora Ferm

Offentlig upphandlingKonkurrens
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist