Rapport8 juni 2022

En laddad fråga - Konkurrens från offentliga aktörer i installationsbranschen

I den här rapporten visar vi de omfattande konkurrensproblem som offentliga aktörer orsakar i installationsbranschen. Statliga och kommunala energibolag tillhandahåller en stor mängd varor och tjänster till privata företag och privatpersoner på ett sätt som tränger undan privata aktörer och som snedvrider konkurrensen.

Det handlar bland annat om försäljning och installation av solceller och laddstolpar, växande dynamiska marknader där flera offentliga aktörer bedriver en aggressiv marknadsföring. Många av Installatörsföretagens medlemmar vittnar om hur offentliga aktörer tar allt större marknadsandelar tack vare de konkurrensfördelar de har tack vare att de är just offentliga aktörer. Problemet tycks också öka i omfattning.

Vid sidan om statliga Vattenfall är det främst de stora kommunala energibolagen som orsakar konkurrensproblemen. Samtidigt kan vi konstatera att de kommunala energibolagens aktuella säljverksamhet bedrivs utan något lagstöd. Enligt den rättsutredning vi låtit göra har kommunerna inte stöd vare sig i ellagen eller kommunallagen att sälja dessa varor och tjänster. För att en kommun ska få bedriva en verksamhet behövs lagstöd för detta. Eftersom det saknas bedriver kommunerna alltså en omfattande olaglig verksamhet som bör prövas i domstol.

Skriven avStefan Sagebro
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist