NYHET5 oktober 2022

Ökad samverkan kan stävja kompetensförsörjningsproblem

Det är samverkan mellan näringsliv och politik som lär vara en av de mest framgångsrika lösningarna på de växande problemen med kompetensförsörjning. Om detta var SME-kommitténs ledamöter eniga med utbildningsutskottens ordförande Gunilla Svantorp (S) och ledamoten i samma utskott, Caroline Helmersson Olsson (S). 

Gunilla Svantorp (S), Marie Svensson, ordförande i SME-kommittén och Caroline Helmersson Olsson (S) vid SME-kommitténs besök i riksdagen. Foto: Anna Hedensjö Johansson

På SME-kommitténs möten är frågan om kompetensförsörjning flitigt diskuterad. Allt fler företagare upplever svårigheter att finna medarbetare, oavsett utbildningsnivå. Idag misslyckas tre av tio rekryteringsförsök. En anledning till att det ofta inte lönar sig att ta ett arbete är att bidragsnivån är hög. Dessutom gör de stigande drivmedelspriserna att pendlingen upplevs för dyr. Samtidigt är det allt för få elever som söker in på de yrkes- och högskoleutbildningarna som lätt ger jobb. Problemet blir inte mindre akut med tanke på den lågkonjunktur vi ser framför oss.

SME-kommittén träffade två riksdagsledamöter som under den gångna mandatperioden verkat i Utbildningsutskottet, dess ordförande Gunilla Svantorp (S) och ledamoten Caroline Helmersson Olsson (S) för att diskutera dessa frågor.

Maud Spencer som driver industrier i Piteå och Luleå, kunde intyga problemen med att hitta medarbetare.

– Många säger att det inte lönar sig att arbeta. A-kassan är för hög och pendlingen för dyr, inte minst då reseavdragen inte höjts på så länge. Så det är vanligt att de hellre tar ett mer lågkvalificerat jobb nära hemmet än ett mer kvalificerat hos mig. Det blir till en urholkning av kompetensen.

Gunilla Svantorp förklarar:

– Reseavdragen har utretts nyligen och är inte beslutat om ännu. Många av de som nu ska styra landet har ju lovat att sänka bensinskatten, men vi menar att detta måste differentieras för de som bor på landet och inte kan åka kollektivt. Samtidigt måste vi ju ställa om. A-kassan kommer vårt parti aldrig gå med på att sänka, det är en försäkring, men i detta ingår också att de ska ta ett jobb som de erbjuds.

Branschskolor är ett koncept under försök som många företagare tycker är bra och en av dessa är Jörgen Rasmusson som driver ett plåtslageri. I hans bransch saknas 5000 plåtslagare och bara 150 utbildas per år. Caroline Helmersson Olsson kommenterade:

– Tyvärr har inte regeringen prioriterat frågan och nu är de en övergångsregering och då kan de inte ta initiativ i frågan. Så vi hoppas att ni får bättre tur med den tillträdande regeringen istället. Men de måste arbeta snabbt.

En nyckel för att lösa kompetensförsörjningen är såklart samarbetet mellan kommuner och det lokala näringslivet. Där är prao och praktik viktig för båda parter men inte alltid så lätt att få till i praktiken. 

SME-kommitténs ordförande Marie Svensson ville veta hur de tror att dialogen kan förbättras, bland annat för att få till stånd en bättre framförhållning från kommunens sida. Gunilla Svantorp förklarade sin syn:

– Kommunen måste bli bättre på att styra utifrån de behov som finns på jobbmarknaden. Vi ska inte ha utbildningar för exempelvis influencers, eftersom det knappast är ett bristyrke. I min kommun Årjäng bjuder skolorna varje år in företag att presentera sig för åttondeklasserna och då får de se vilka olika yrken och möjligheter det finns.

Det var tydligt vid mötet att de deltagande företagarna värnar om vikten av att fler elever ska klara sina utbildningar och därmed få med sig grundläggande kunskaper och förmågor, inte minst för att förebygga utanförskap i olika former. En av deltagarna, Camilla Lindgren, med lång erfarenhet från skolvärlden förtydligade:

– Vi kvalitetssäkrar vår framtid med våra skolor. För att få kvalitet oberoende av driftsform, behövs bättre lärare. Idag är det för låga intagningspoäng och läroplanerna skiljer sig från de kommunala riktlinjerna. För att kunna mäta kvalitet måste vi ha bättre kvalitet på lärare. Hur gör vi?

Caroline Helmersson Olsson kommenterade:

– Alla branscher behöver ju folk, inklusive skolorna. Hur vi ska lyckas att komma till rätta med detta är verkligen 10 000 kronorsfrågan. Både gällande detta och hur fler ska lyckas fullfölja gymnasiet kräver underlag. Och därför behövs det tillsättas ännu fler utredningar.

SME-kommitténSME-kommittén - möten med politiker
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist