NYHET1 november 2022

Rätt kompetens är en fråga om företagens överlevnad 

Konkurrensen om arbetskraften är hård och det är svårt för många företag att hitta rätt kompetens. Peter Forssell efterlyser bättre kunskaper om hur läget faktiskt är på arbetsmarknaden.  

Peter Forssell på Enably i Sävar är ledamot i SME-kommittén. Foto: Anna Hedensjö Johansson

Peter Forssell har lång erfarenhet av snickeri- och träindustrin. Många av företagen i branschen är verksamma på mindre orter, vilket gör att tillgången på arbetskraft kan vara begränsad.   

– Vi har en god tillväxt i branschen, men utmaningen ligger i att hitta rätt kompetens. Samtidigt pågår digitaliseringen för fullt, vilket ställer höga krav på tekniskt kunnande. Det krävs att fler unga intresserar sig för naturvetenskap och teknik för att vi ska kunna fortsätta att växa. Tyvärr lyckas många yrkesutbildningar inte fylla platserna idag.   

Det görs satsningar i många sammanhang för att locka barn och unga att utbilda sig till tekniska yrken. Peter Forssell har erfarenhet från olika satsningar där man genom upplevelser och interaktivitet inspirerar unga att söka sig till branschen och genom samverkan mellan skolor och näringsliv sprider kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut och om var jobben finns. I detta sammanhang är det även viktigt att involvera föräldrar för att ge dem stöd i att guida de unga rätt.   

– Allt som kan göras för att sprida rätt information så att unga gör kloka val när det gäller utbildning och yrkesval är välkommet. Det gynnar både privata och offentliga arbetsgivare. För oss företagare handlar det ytterst om att överleva och att kunna hävda oss i den hårda internationella konkurrensen.  

Peter Forssell ser en stor utvecklingspotential gällande företagens möjlighet att etablera sig utanför Sverige. Han tror att tröskeln i dag är hög för många små och medelstora företag att ta klivet ut på den internationella marknaden. Många gånger saknas kunskap om vad som krävs för en sådan strategi. Ett första steg kan vara att förmå fler att i alla fall börja tänka tanken och se den stora potentialen som finns.   

– Regelverk skulle behöva förenklas för att stimulera handeln både inom och utanför EU. Som företagare behöver man rusta verksamheten, det kan till exempel handla om att säkerställa att produkterna håller en standard som är gångbar i fler länder. Men om detta ska vara möjligt krävs mer samordning inom EU så att inte bara lagstiftningen, utan även praxis om hur den tillämpas, harmoniserar.   

Kompetensförsörjning och internationell handel är således två områden som Peter Forssell är mycket engagerad i. Han ser fram emot det fortsatta arbetet inom SME-kommittén.  

– Jag tycker framför allt att mötena med politiken har varit bra, eftersom vi genom dialog kunnat framföra synpunkter på ett sakligt sätt. Här kan vi faktiskt påverka hur utbildningsväsendet utformas och vad som kan göras för att få bort handelshinder. SME-kommittén är en stark plattform som kan ta ännu större plats. Det vill jag vara med och bidra till.  

SME-kommitténKompetensförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist