NYHET26 juni 2022

Thorwaldsson: ”Vi lever i en perfekt storm just nu”

Kompetensförsörjning, energi och regelförenkling var i fokus när SME-kommittén träffade näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson. 

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson och Marie Svensson, ordförande i SME-kommittén. Foto: Anna Hedensjö Johansson

– Det är roligt att få besöka SME-kommittén, inte minst för att den liknar nästan en fackförening för Svenskt Näringsliv – och att organisera sig tycker jag förstås alltid är bra! skojade näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson när han den 16 juni besökte just SME-kommitténs möte.

Aktuella ämnen just nu för näringsministern är obalanserna i världsekonomin, effekterna av Rysslands krig mot Ukraina och de ökande drivmedelskostnaderna.

– Med tanke på det ekonomiska läget och inflationen är jag inte avundsjuk på de som ska gå in i avtalsrörelsen. Det kommer att vara ett stort tryck på de fackliga organisationerna, vilket får mig att tänka på 1990-talet och dess löneinflation. Det blir ett tungt ansvar för parterna.

Thorwaldsson menade att från hans synvinkel så ser det oerhört bra ut för de allra flesta branscher just nu och att det största bekymret är brist på tillgång på personal. Den snabbt stigande inflationen kan göra att det blir svårt att få betalt för sina varor och tjänster.

– Det är turbulent just nu, närmast en perfekt storm. Vi i regeringen arbetar med en strategi för att hålla ordning på Sverige i ett stökigt politiskt läge. Efter valet hoppas jag att vi får till en lösning där ens förslag kan få majoritet, för vi måste ha institutioner och parlament som klarar turbulens.

Thorwaldsson ville gärna lyfta fram den industriboom vi har i vårt land just nu, vilket han menar påverkar hela ekonomin.

– Det finns olika anledningar till att hela världens stora företag tittar på Sverige just nu, bland annat vår konkurrenskraft och vår gynnsamma elproduktion. Vi har nu en Klondykestämning i delar av norra Sverige, med bostadsköer och priser som börjar likna dem i Stockholm. Och det kommer att komma fler industrisatsningar i de mer södra delarna också. Detta är ett bra tillfälle för entreprenörer, sade Thorvaldsson.

Detta är ett bra tillfälle för entreprenörer.

På näringsministerns bord ligger också frågor som i stor utsträckning berör SME-företagare, såsom tillståndsgivning, kompetensförsörjning och regelförbättringar. För att korta köerna hos myndigheter och länsstyrelser ska regeringen se till att de satsar mer på AI. Och regelkostnader för företag ska inte öka över tid, som de nu gjort i 15 år.

– Vi lägger all möda i världen på regelförenklingar, men så kommer nya regler för hållbarhetsredovisning från EU. Så med ena sidan gör vi allt vi kan för att förenkla och från andra sidan får vi mer regelkrångel i knät från EU. Men vi har lovat och tagit riksdagen i hand på att regelkostnaderna för företag inte ska öka. Så vi jobbar vidare mot det.

Marie Svensson, ordförande i SME-kommittén, undrade i detta sammanhang vad som konkret blev resultatet av den förre näringsministerns ”Förenklingsresa”.

– Jag tillträdde tre månader efter skrivelsen var lämnad, och jag besökte direkt de utpekade instanserna. Inte minst på Bolagsverket syns det tydligt att de tagit till sig synpunkterna och jobbar med det. Automatisering, samverkan mellan myndigheter är en viktig del, sade Thorwaldsson.

Gällande Förenklingsutredningen så hade han inte hört mer än vad Tillväxtverket hade sagt och lovade därför att ta med sig frågan och återkomma. Likaså gällde läget för hur regeringen avser förbättra processerna kring regelgivning och konsekvensanalyser.  

Kompetensförsörjning är en fråga som berör de flesta branscher och som ofta diskuteras på SME-kommitténs möten. Näringsministern kommenterar:

– Ni, sade Thorwaldsson och åsyftade näringslivet, har visat vägen på ett sätt ni nog inte inser betydelsen av. Riksdagen fick en beställning av er på att lägga resurser på att kunna förkovra sig mitt i livet. Nu har vi lagt nio miljarder kronor per år på att ge människor möjligheten att kunna vidareutbilda sig under ett år med 80 procent av lönen. Vi har uppmanat er från dag ett att använda denna möjlighet och skräddarsy utbildningar ni behöver. De stora företagen fattade på en gång, nu måste ni SME-företag vara proaktiva.

De stora företagen fattade på en gång, nu måste ni SME-företag vara proaktiva. 

Det går måhända bra nu men det här gänget behöver lite förutsättningar så att det går bra imorgon också, sade Jens Hedström, och släppte in SME-ledamoten Jörgen Rasmusson som hade en fråga.

– Det är ju kul med alla nya företag och branscher, men det finns också traditionella företagare och många av oss är i verksamheterna beroende av till exempel cement och stabil, tillförlitlig energi som småskaliga modulära reaktorer (SMR), kärnkraft. Hur ser du på det?

Thorwaldsson berättade om aktuella utredningar om mineraler och jordartsmetaller och om hur nyttan måste vägas gentemot riksintressen.

– Förra veckan lade vi två utredningar som dels handlade om att peka ut viktiga mineraler och ge dem skydd i lagstiftningen och dels om kritisk försörjning av cement, här måste vi väga riksintressen och samtidigt ha i minnet att hela Sverige står och faller med tillgången på just cement. Samtidigt ligger hela EU:s behov av fosfor på vänt i marken i Kiruna, så det är mycket spännande.

Men varför måste politiken oroa sig för vad kostnaderna blir? Det säljs ju på en marknad och är därför upp till investeraren, bröt Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke in och påminde om fundamenten i marknadsekonomi.

– Skillnaden mellan kostnader för havsbaserad vind och SMR är inte jättestor, men med SMR kan man planera energiproduktionen. Vem kommer komma in med ansökningar när tillstånden begränsar antalet? Så förutsättningarna måste ändras och kapital – ja det finns, fortsatte Jacke.

Vi investerar i de befintliga kärnkraftverken, svarade Thorwaldson, och uppmanade istället till att se potentialen i havsbaserad vindkraft.

– Det är inte omöjligt att klara en snabb utbyggnadstakt. Men tillstånden ska inte få ta så lång tid.

Emma Dehmer Unevik från kommittén lyfte upp problematiken med att många tackar nej till jobberbjudanden då det inte lönar sig att gå från bidrag till arbete. Hur vill regeringen motverka det?

– Det finns situationer där bidragen är för höga. För exempelvis en nyanländ familj, så vi tittar på hur man kan få fram en modell där det är arbete som gäller. Vi närmar oss nu jämviktsarbetslöshet, men i gruppen som är arbetslösa finns många med dåliga språkkunskaper. Kom gärna med konkreta åtgärdsförslag, det tar vi gärna emot, för vilja finns hos oss, uppmanade Thorwaldsson.

Driftiga småföretagare vill gärna hjälpa till att förbättra samhället, sade SME-ledamot Sven-Olof Gudmundsson, och undrade varför modellen om etableringsjobb verkar har fastnat i byråkratin. Thorwaldsson lovade att undersöka frågan närmare och tog den med sig.

SME-ledamot Erik Fahlgren ställde en fråga som många fåmansbolag är bekymrade över – varför verkar regeringen vilja försämra 3:12-reglerna? Att driva företag är ett risktagande och risk brukar man ju få betalt för. Dessutom har 830 000 nya jobb skapats i 3:12-företagen sedan reglerna reformerades.

– Vår oro är att man skattar fel, vilket tyvärr är alltför vanligt. Ingen vill egentligen försämra för företagen på sikt, men vi måste undvika de baksidor som finns i systemet. Vi vill beskatta inkomst som inkomst oavsett hur den uppkommer, förklarade Thorwaldsson.

Sverige går in som ordförandeland i EU vid årsskiftet och då är den inre marknaden särskilt viktig. 

Slutligen ville SME-ledamot Adam Brånby veta hur näringsministern ställde sig till svensk överimplementering av EU-lagstiftning, så kallad ”gold-plating”. Ett bekymmer för företagen ur ett konkurrenskraftshänseende.  

– Sverige går in som ordförandeland i EU vid årsskiftet och då är den inre marknaden särskilt viktig.  Vi kan vinna enormt mycket i konkurrenskraft om vi får till stånd likadana regler i alla länder.  Dessutom, om vi lägger kraft på att förbättra den inre marknaden under vårt halvår vinner vi också i respekt, avslutade Karl-Petter Thorwaldsson.

SME-kommitténSME-kommittén - möten med politiker
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist