NYHET18 november 2021

Stora skillnader i självförsörjning mellan utrikes och inrikes födda 

1,3 miljoner människor i arbetsför ålder i Sverige försörjer sig inte genom eget arbete, vilket motsvarar en av fyra personer. Om självförsörjningen i Sverige studeras närmare finns stora skillnader mellan olika grupper. För många utrikes födda tar det lång tid att komma in på den svenska arbetsmarknaden och uppnå självförsörjning.

Det finns stora variationer i självförsörjningsgrad beroende på om personer är födda i Sverige, i västvärlden eller utanför västvärlden.Foto: Johan Nilsson/TT

Bland inrikes födda så försörjer sig åtta av tio genom eget arbete, medan färre än sex av tio utrikes födda är självförsörjande. Särskilt svårt är det för utrikes födda kvinnor, där endast hälften försörjer sig genom eget arbete.

– Vi vet också att utanförskap ofta går i arv och att dessa kvinnors barn har sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden än andra barn, säger Johan Lidefelt, nationalekonom på Svenskt Näringsliv. 
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Den låga självförsörjningsgraden bland utrikes födda kvinnor vittnar om hur långt vi har kvar till en fungerade integration. Det här är ett problem för dessa kvinnor, som är beroende av andra och inte kommer in i samhället, men också för skattebetalarna, som bär kostnader för utanförskapet. Vi vet också att utanförskap ofta går i arv och att dessa kvinnors barn har sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden än andra barn, säger Johan Lidefelt, nationalekonom på Svenskt Näringsliv.

Det finns också stora variationer i självförsörjningsgrad beroende på om personer är födda i Sverige, i västvärlden eller utanför västvärlden, vilket bland annat speglas i Entreprenörskapsforums rapport ”Grad av självförsörjning beroende på ursprung, utbildning och vistelsetid i Sverige”. I rapporten mäts självförsörjning som skillnaden mellan inbetalade inkomstskatter och erhållna bidrag och andra sociala transfereringar under ett års tid. Om skillnaden är positiv är skattebidraget större än erhållna transfereringar och personen ses som självförsörjande.

Rapporten visar att självförsörjningsgraden är särskilt låg bland personer som är födda utanför västvärlden, då 73 procent inte kunde försörja sig själva genom arbete i vuxen ålder år 2016. För personer födda i Sverige var motsvarande siffra 37 procent.

– Fler behöver bli självförsörjande – och under en längre del av livet. Inte minst i ljuset av den demografiska utvecklingen när färre ska försörja fler, säger Maria Mikkonen. 
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Det finns också skillnader i hur självförsörjningen ser ut över livscykeln, då inrikes födda i snitt var självförsörjande under 27 år av livet, medan motsvarande tidsspann för utrikes födda från andra västländer var 20 år. Personer födda utanför västvärlden var i snitt aldrig självförsörjande, oavsett ålder.

Enligt Johan Lidefelt och kollegan Maria Mikkonen, även hon nationalekonom på Svenskt Näringsliv, försvåras inte bara integrationen av en låg självförsörjningsgrad utan det försämrar även Sveriges konkurrenskraft.

– När alltför få människor inte kan försörja sig genom eget arbete påverkas också den ekonomiska utvecklingen. Det skapar ett tydligt tryck uppåt på kostnaderna, bara den direkta kostnaden av att människor får bidrag och ersättningar i stället för att jobba motsvarar 270 miljarder kronor per år. Fler behöver bli självförsörjande – och under en längre del av livet. Inte minst i ljuset av den demografiska utvecklingen när färre ska försörja fler, säger Maria Mikkonen.

Utanförskap
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist