Bra att regeringen försvarar den nationella suveräniteten i skattefrågor

EU-kommissionen presenterade nyligen en kommunikation med förslag som i praktiken skulle kunna leda till att medlemsländerna förlorar rätten att själva bestämma över skattereglerna. Som konstaterats skulle förslaget sätta stopp för enskilda medlemsländers, inte minst mindre sådana, möjligheter att blockera oönskade förslag från andra grupper av, exempelvis större, medlemsländer. Detta vore djupt problematiskt och ett allvarligt ingrepp i den nationella suveräniteten.

Det är välkommet att den svenska regeringen är tydlig och avvisar detta förslag. I förslaget till svensk ståndpunkt som presenterats inför Ekofinrådets möte nästa vecka anger den svenska regeringen att:

Regeringen stödjer inte en övergång till beslutsfattande med kvalificerad majoritet på skatteområdet, vare sig generellt eller i enstaka fall. Det är viktigt att respektera medlemsstaternas befogenheter på skatteområdet, liksom de nationella parlamentens roll, vid beslut om skattefrågor. Enhälligheten säkrar regeringens och riksdagens inflytande och befogenhet över skattefrågorna.

Kommissionsförslaget behöver avföras från agendan, ju förr dess bättre. Sverige behöver hålla fast vid sin kritiska linje och gärna slå följe med nordiska grannar och andra länder för att kunna fortsätta bestämma själva över en så central nationell angelägenhet som beskattningen.

En intressant analys av kommissionsförslaget gjordes nyligen av Ottmar Issing, förre chefekonomen för Tysklands centralbank, Bundesbank. I en artikel idag skriver han att förslaget måste ses för vad det är, ett försök att underminera suveräna staters finanspolitiska kompetens. Han kallar förslaget för ”tondövt”, menar vidare att detta kommer leda till högre skatter samt framhåller att förlorad suveränitet för eller senare skulle orsaka bakslag för unionen själv.

SKRIVET AVJohan Fall

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist