Förslag om ändrad bolagsbeskattning kommer att granskas noga

Finansminister Magdalena Andersson och biträdande finansminister Per Bolund skriver idag på DI debatt att Finansdepartementet skickar ut ett antal förslag inom bolagsbeskattningen på remiss. I artikeln saknas dock detaljer kring förslagen.

Förslaget presenteras som en sänkning av bolagsskatten från 22 till 20 procent, men eftersom det sägs var fullt ut finansierat inom företagssektorn är det i praktiken ingen skattesänkning.

Svenskt Näringsliv kommer nu att analysera förslagen noga så snart de har presenterats. Ett område i förslaget är särskilt bekymrade.

Det är viktigt för svenskt företagande att Sverige har en konkurrenskraftig bolagsbeskattning, inte bara när det gäller skattesatser utan även i det att regelstrukturerna är väl fungerande och i linje med de som återfinns i vår omvärld. Att en s k EBIT-regel förespråkas av ministrarna, framför en s k EBITDA-regel, är oroande.

Skyddet från begränsningar av ränteavdragen, i praktiken ett undantag, för småföretag behöver också vara reellt. I omvärlden har detta behov resulterat i fribelopp. I EU-direktivet har nivån satts på 3 miljoner euro. Samma nivå finns i Tyskland och i Finland är fribeloppet 500 000 euro. Vad som föreslås i det nu remitterade förslaget återstår att se.

De regler som gäller idag när det gäller begränsningar av ränteavdragen är rättsosäkra och har fått stark kritik. Det är viktigt att dessa regler i grunden förändras, bl a utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Här ger artikeln dock inte mycket ledning.

Ministrarna skriver att förslaget är fullt ut finansierad. När Företagsskattekommittén finansierade sina förslag fick ett antal av finansieringsförslagen stark kritik, framför allt förslag om begränsningar i möjligheterna till förlustavdrag.

Det är viktigt att sådana ingrepp i grundläggande rättigheter inte återfinns bland förslagen. Det skulle slå ojämnt och drabba konjunkturkänsliga företag särskilt hårt.

Svenskt Näringslivs skatteexperter kommer nu att granska förslaget i detalj.

SKRIVET AVAnders Ydstedt

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist