Många skattereformer behövs

I en DN-debattartikel idag efterfrågar företrädare från TCO det nya århundradets stora skattereform. Det stämmer att dagens skattesystem har många brister som behöver åtgärdas. Därför behövs många skattereformer och framför allt rätt skattereformer. Viktigast för skattedebatten framöver är att den fokuserar på de konkreta skälen till reformer. Det är de starka sakargumenten för angelägna skatteåtgärder som behöver lyftas fram snarare än en alltför allmän eller otydlig diskussion om en stor skattereform som löper risk att handla för mycket om formen och för lite om innehållet.

I sin artikel tar TCO upp flera viktiga frågor, inte minst betydelsen av generellt lägre marginalskatter. Här har Svenskt Näringsliv nyligen fört fram ett förslag vad som behövs för att göra det svenska skattesystemet mer konkurrenskraftigt. Det är också välkommet att TCO påtalar betydelsen av goda villkor för företagande. Det behövs inte minst lägre marginalskatter, men även kapitalskattesatsen behöver sänkas för att stärka konkurrenskraften. När det gäller tankarna om momssystemet behöver diskussionen mer handla om basbreddning än om skattesatser, något som analyserats utförligt i denna rapport.

Det behövs alltså många skattereformer och innehållet är det avgörande. Det gäller att börja i rätt ände – med åtgärder för investeringar och företagande och att använda skattereformer som konkurrensmedel för att få tillväxt och utveckla välståndet. Då behöver man ta fasta på praktiska lärdomar och beprövad erfarenhet. De skattelättnader som har skett på senare tid har mestadels varit kloka och burit frukt, vilket inneburit att fallande skattekvot kunnat gå hand i hand med ökade reala skatteintäkter.

Fler aspekter på behovet har bl.a. diskuterats vid en utfrågning i riksdagens Skatteutskott. Ett utdrag där några av tankarna i detta blogginlägg utvecklades finns vid länken nedan.

Utdrag ur Skatteutskottets seminarium 2017-01-25

SKRIVET AVJohan Fall

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist