Säkerställ vaccinering utan moms

Den 7 december beslutades inom EU om en tillfällig möjlighet till reducerad moms eller nollskattesats (i Sverige även kallat kvalificerad undantag, dvs. 0% moms med avdragsrätt) för godkända covid-19-vacciner och tjänster som nära sammanhänger med dessa produkter. Ett välkommet beslut som direkt medförde frågor vilka länder som avser införa denna möjlighet. Redan förra veckan fick vi besked från bl.a. Nederländerna och Frankrike.

Behöver då Sverige införa denna möjlighet? Sverige har redan regler som undantar vissa leveranser av läkemedel som säljs på recept från moms med rätt till avdrag. Vaccin har i praxis ansetts omfattas av bestämmelsen, men den exakta omfattningen anser vi är oklar. Enligt vår kännedom medförde också vaccinationer mot svininfluensa år 2009 momsmässiga problem. De senaste åren har dessutom olyckliga momsproblem dykt upp inom vård och omsorg som saknar möjlighet till momsavdrag vilket medför ökade kostnader. Med tanke på detta har vi i en skrivelse 11 december uppmanat regeringen att säkerställa momshanteringen, så att det inte uppkommer ökade momskostnader för vaccin, vaccineringar, test-kit och liknande.

SKRIVET AVAnna Sandberg Nilsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist