Trumps förslag till skattereform ritar om den globala spelplanen

Donald Trump presenterade igår en plan med förslag till omfattande skattesänkningar. Förslagen saknar detaljer men innebär kraftigt sänkta skatter för bolag och innehåller även sänkningar för privatpersoner samt ett förslag till slopad arvsskatt.

Med en bolagsskatt på 35 % och beskattning av amerikanska bolags världsvida inkomster har det amerikanska bolagsskattesystemet länge kritiserats för att inte vara tillräckligt konkurrenskraftigt. För att öka konkurrenskraften och få mer produktion förlagd till USA föreslår nu Trump att bolagsskatten sänks till 15 % samt att USA går över till ett territoriellt system där bolagsinkomster från andra stater inte beskattas i USA.

En konsekvens av den höga amerikanska bolagsskatten är att många amerikanska bolag valt att inte plocka hem vinsterna från sina utländska dotterbolag. Amerikanska bolag uppges ha ca 2.500 miljarder dollar liggande i utländska dotterbolag. För de bolag som tar hem dessa vinster till USA planeras en kraftig skatterabatt, i dagsläget oklart hur stor.

Förslaget innehåller inga skattehöjningar och heller inga detaljer kring hur eventuella effekter på de offentliga finanserna ska hanteras. Det tidigare republikanska förslaget om skattefrihet för export och nekat avdrag på import (”border adjustment tax”), avsett att delvis kompensera för skattesänkningarna, förefaller inte längre vara aktuellt. Hårda förhandlingar är att vänta i kongressen innan något mer konkret kan presenteras.

Skulle Trumps förslag bli verklighet väntar nya och tuffa utmaningar inte minst för Sverige och övriga Europa. En kraftigt sänkt amerikansk bolagsskatt skulle innebära markant förbättrad konkurrenskraft för amerikanska bolag. Dessutom förväntas repatrieringen till USA av utländska vinster leda till en starkare dollar. I detta läge är det naturligtvis viktigt att också Sverige värnar om de svenska bolagens konkurrenskraft. Det är dags att regeringen överger sin skattehöjarpolitik och fokuserar på investerings- och tillväxtfrämjande regler.

SKRIVET AVClaes Hammarstedt

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist