NYHET4 november 2021

Gemensamt brev till von der Leyen och Vestager om aktuella konkurrensfrågor

Håll politiken borta från fusionskontroll och begränsa användningen av statliga subventioner. IPCEI-instrumentets tillämpningsområde bör inte utvidgas till att omfatta kostnader i samband med massproduktion eller till att säkerställa europeisk produktion.  

Finska EK, NHO (Norge), Dansk Industri, Lewiatan (Polen), Empresarial de Portugal, Irish Business, lettiska LDDK Employers och Svenskt Näringsliv, har tillsammans skrivit ett brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och vice ordförande Margrethe Vestager för att belysa vissa nyckelfrågor som rör de pågående revideringarna av konkurrenslagstiftningen.

Organisationerna understryker att optimala villkor för företagen kräver större, snarare än mindre, konkurrens. Nivån på de offentliga ingripandena i ekonomin bör således minskas gradvis, även med tanke på att behovet av krisstöd minskar. Med rätt förutsättningar har det europeiska näringslivet alla möjligheter att hävda sig på högsta nivå när det gäller konkurrenskraft och anpassningsförmåga. Därför är det nödvändigt att se till att statligt stöd går tillbaka till dess nivå före pandemin så snart ekonomin tillåter det.

Läs brevet nedan.

EU:s statsstödsreglerEUIPCEI
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist