NYHET22 september 2020

Kommentar till EU-kommissionens nya Digital Service Act

EU-kommissionens nya Digital Service Act (DSA) syftar till att föreslå nya och reviderade regler för de digitala tjänsterna, i synnerhet onlineplattformars ansvar och skyldigheter, samt stärka tillsynen av digitala tjänster i EU. 

Detta kan mycket väl bli ett bra ramverk; vi har sett att den snabba expansionen av plattformsekonomin kräver nya och snabba anpassningar av regelverken. Målet måste vara att skapa en fungerande och säker inre marknad med utrymme för ny teknik och nya affärsmodeller, inte minst för att stärka vår konkurrenskraft.  Våra ställningstaganden i förhållande till DSA omfattar inte digitala marknadsplatser, som kan behöva hanteras inom DSA men i separat skrivning. För övriga digitala plattformar är våra ståndpunkter sammanfattningsvis följande.

Man ska inte laga det som inte är trasigt, så vi föreslår att ett par viktiga principer ska finnas kvar från det befintliga direktivet. Här avser vi framförallt att det ska vara möjligt för små och medelstora företag att snabbt utvidga och skala upp utan att behöva anpassa sig till särskilda lagar i andra medlemsstater. Likaså vill vi ha kvar undantaget för digitala plattformar från ansvar för det innehåll de lagrar om de uppfyller vissa villkor. Det garanterar att internet förblir en öppen miljö för alla att använda.

I det nya förslaget menar vi att det är viktigt att regelverket ska främja digitala plattformars proaktiva arbete mot olagligt innehåll online. En grundprincip är också att uppdaterade och eventuella nya regler ska vara proportionerliga och så långt möjligt principbaserade och teknikneutrala för att ge förutsägbarhet, innovationskraft och ett gott investeringsklimat. Så främjar vi företagens möjlighet att fullt utnyttja den digitala inre marknaden. Regelkrångel och onödig byråkrati måste stävjas och på detta område finns det en hel del att göra. Principen om regelförbättring måste således beaktas i lagstiftningsarbetet; överlappande och motsägelsefulla regler måste undvikas. Regelverket bör uppgraderas till att också gälla för plattformar som inte är etablerade i EU men som erbjuder tjänster som når den inre marknaden.

Ett begränsat antal stora onlineplattformar kontrollerar allt viktigare plattformsekosystem i den digitala ekonomin, vilket i sin tur leder till obalanser som påverkar konsumenter och konkurrens samt innovation. Kommissionen har som del av lagstiftningsförslaget tagit fram förslag på åtgärder som syftar till att motverka dessa obalanser.

En förhandsreglering av digitala marknader skulle kunna vara en väg att gå, förutsatt att den sker på ett sådant sätt att den tar hand om alla problem som behöver hanteras vid en sådan reglering. Det finns dock en rad beaktanden att göra. Och nya regleringar – såsom en förhandsreglering - måste leva upp till normala krav för en ingripande och ny offentlig reglering av näringsverksamhet.

Den teknologiska utvecklingen medför att det är mycket svårt att förutse framtidens teknik, och det är därför också vanskligt att veta hur marknaden skulle ha utvecklats utan ingrepp. Konkurrensmyndigheterna måste därför rustas för en rättssäker och effektiv tillämpning av konkurrensreglerna. Ingen tjänar på tidskrävande konkurrensrättsliga analyser.

Våra ståndpunkter finns beskrivna i vårt positionspapper som finns här.

Reglering av digitala plattformarDigital infrastrukturEUDigitalisering
Skriven avCarola Ekblad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist